Redakcja

Polityka prywatności


1. POLITYKA INFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Polityka”), producent elektronicznej bazy danych Politykainsight.pl (dalej „Baza”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności klientów Bazy i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe klientów Bazy zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  Klientom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

3. Dane osobowe Klientów Bazy zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Politykę wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Bazie. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą klientów Bazy w prawnie usprawiedliwionych celach Polityki, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Polityki. Administratorem danych osobowych jest Polityka.

4. Polityka nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych klientów Bazy innym osobom lub instytucjom. Przetwarzane przez Politykę dane osobowe klientów Bazy mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. Polityka gromadzi informacje uzyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP klientów Bazy. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Bazą, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Bazy oraz ochronie bezpieczeństwa zawartości Bazy. Informacje dotyczące IP klientów mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera klienta Bazy. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwanie jakichkolwiek informacji o indywidualnych klientach Bazy - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych klienta i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu klientów Bazy, i usprawniania funkcjonowania Bazy zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Klient może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Bazy.

7. Baza może zawierać odnośniki/linki do innych stron WWW. Polityka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłączną odpowiedzialność za politykę prywatności  na danej stronie www ponosi podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na tej stronie.

8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Bazy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: info@politykainsight.pl

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie www.politykainsight.pl/politykainsight