Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

Analityk/analityczka ds. energetycznych

Obowiązki:

 • regularne pisanie analiz na różnorodne tematy z sektora energetycznego
 • analiza bieżących wyników firm energetycznych, cen surowców i trendów rynkowych
 • monitorowanie zmian technologicznych w sektorze energetycznym, w kraju i zagranicą

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe
 • minimum dwuletnie doświadczenie pracy dziennikarski lub analitycznej nad zagadnieniami z sektora energetycznego
 • żywe zainteresowanie tematyką energetyczną
 • umiejętność analitycznego myślenia i pisania zwięzłych tekstów
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
 • biegła znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę w innowacyjnym projekcie analitycznym i w młodym, kreatywnym zespole
 • możliwość wszechstronnego rozwoju
 • prywatną opiekę medyczną
 • możliwość łączenia pracy z karierą akademicką

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV* do 14 czerwca 2017 r. na adres: kontakt@politykainsight.pl

*Z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „analityka/analityczka ds. energetycznych”.
Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane osoby.

Stażysta do badań makroekonomicznych

Obowiązki:

 • pomoc przy budowaniu i reestymacji modeli makroekonomicznych
 • pomoc przy przygotowywaniu prognoz makroekonomicznych krótko- i średnioterminowych
 • zbieranie informacji na wybrane tematy z zakresu szeroko rozumianej makroekonomii, w tym przeszukiwanie baz danych i repozytoriów czasopism naukowych
 • aktualizowanie baz danych udostępnianych klientom

Wymagania:

 • uczestnik/czka studiów magisterskich lub ostatniego roku licencjackich o profilu ekonomicznym lub ekonometrycznym
 • żywe zainteresowanie bieżącymi tematami z zakresu polityki gospodarczej
 • podstawowa znajomość statystycznych baz danych (np. GUS, Eurostat, OECD)
 • znajomość podstawowych metod statystycznych i ekonometrycznych
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • dodatkowym atutem byłaby umiejętność posługiwania się programami ekonometrycznymi (eViews, Stata, R) oraz doświadczenie w zakresie analiz typu big data

Oferujemy:

 • pracę w innowacyjnym projekcie analitycznym i w młodym, kreatywnym zespole
 • możliwość wszechstronnego rozwoju i nabywania kontaktów
 • możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce
 • wsparcie merytoryczne przy wykonywanych czynnościach
 • możliwość łączenia obowiązków z nauką i elastyczny czas pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV* do 15 czerwca 2017 r. na adres: kontakt@politykainsight.pl

*Z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „stażysty do badań makroekonomicznych”.
Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane osoby.