Polityka Insight
EN
NCBIR

KOMPETENCJE JUTRA

Jak budować kompetencje przyszłości w świecie po pandemii

Main

Wybuch pandemii zmienił postrzeganie kompetencji przyszłości i cyfryzacji. Ich wdrażanie, pierwotnie rozplanowane na lata, musiało wydarzyć się niemal z dnia na dzień. Raport jest próbą odpowiedzi na pytania jak kształtować cyfrową transformację państwa oraz polityki publiczne, aby wspierać obywateli w nabywaniu kompetencji przyszłości w świecie po pandemii.

INFOGRAFIKA

O POLITYCE INSIGHT

POLITYKA INSIGHT to pierwsza w Polsce platforma wiedzy dla liderów biznesu, decydentów politycznych i dyplomatów. Działa od od 2013 r. i ma trzy linie biznesowe: wydaje serwisy analityczne dostępne w abonamentach (PI Premium, PI Finance i PI Energy), przygotowuje opracowania, prezentacje i szkolenia na zlecenie firm, administracji publicznej i organizacji międzynarodowych oraz organizuje debaty tematyczne i konferencje.

http://www.politykainsight.pl


O NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) to rządowa agencja wspierająca projekty służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Poprzez granty oraz inne mechanizmy wsparcia, takie jak m.in. fundusze venture capital, finansuje projekty B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz działania uczelni ukierunkowane na podnoszenie jakości kształcenia i rozwój kompetencji technologicznych. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest Partnerem raportu.

www.ncbr.gov.pl

facebook.com/NCBiR
twitter.com/NCBR_pl
linkedin.com/company/ncbr