Polityka Insight
Usługi publiczne w kryzysie: system ochrony zdrowia

Pobierz bezpłatny raport

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Usługi publiczne w kryzysie: pandemia w ochronie zdrowia” opracowaną przez Politykę Insight na zlecenie Fundacji Przyjazny Kraj. Raport analizuje siedem miesięcy epidemii COVID-19 w Polsce oraz jej wpływ na system ochrony zdrowia w pięciu kluczowych obszarach: stanu kadr medycznych, przepływu informacji, struktury organizacyjnej i własnościowej oraz podnoszenia jakości usług zdrowotnych. Publikacja łączy wnioski płynące z obecnej sytuacji i działania podejmowane z myślą o przyszłości po pandemii. Zaprezentowane rekomendacje sformułowane są w horyzoncie kolejnych: 12 i 36 miesięcy.

Pobierz PDF

Polityka Insight to pierwsza w Polsce platforma wiedzy dla liderów biznesu, decydentów politycznych i dyplomatów. Działa od 2013 roku i ma trzy linie biznesowe: wydaje serwisy analityczne dostępne w abonamentach (PI Premium, PI Finance i PI Energy), przygotowuje opracowania, prezentacje i szkolenia na zlecenie firm, administracji publicznej i organizacji międzynarodowych oraz organizuje debaty tematyczne i konferencje.
politykainsight.pl