Redakcja

Polityka prywatności


Polityka prywatności serwisu politykainsight.pl

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z serwisu politykainsight.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu jest POLITYKA INFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, NIP: 7010211883, REGON: 14212914600000, KRS: 0000345242, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@politykainsight.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Rejestrując się na dostęp próbny, przesyłając prośbę o kontakt telefoniczny, wypełniając formularz pobrania raportu, zapisując się do newslettera, zawierając umowę, składając reklamację czy też po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam informacje na swój temat, pośród których mogą znajdować się dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin serwisu, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Korzystamy z narzędzi służących do personalizacji reklam. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi DoubleClick.
 • Korzystamy z narzędzia Inspectlet rejestrującego zachowania użytkowników podczas korzystania z serwisu. Zbierane w ramach tego narzędzia informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies narzędzia Inspectlet.
 • Zapewniamy integrację serwisu z serwisem LinkedIN, m.in. w celu korzystania ze statystyk LinkedIn Ads. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy LinkedIn Ireland U.C.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne, byś mógł w sposób komfortowy korzystać z serwisu.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest POLITYKA INFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, NIP: 7010211883, REGON: 14212914600000, KRS: 0000345242, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@politykainsight.pl. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych związanych z zawartą z nami umową do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zarejestrować się na dostęp próbny, przesłać prośbę o kontakt telefoniczny, otrzymać raport, zapisać się do newslettera, zawrzeć umowę czy też po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • ATM S.A., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa – w zakresie udostępniania nam serwerów, na których przechowywane są dane osobowe,
 • eo Networks S.A., ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa – w zakresie zarządzania serwerami, na których przechowywane są dane osobowe,
 • Polityka Sp. z o.o. Sp. k.a. – w zakresie korzystania z serwerów skrzynek pocztowych oraz własnego systemu mailingowego,
 • Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w zakresie korzystania z zewnętrznego systemu mailingowego MailChimp,
 • MDDP Sp. z o.o. Finanse i Księgowość sp. k., ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa – w zakresie korzystania z usług księgowych, w tym procesu fakturowania,
 • Vavatech Sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa – w zakresie opieki technicznej,
 • Basecamp LLC, 30 North Racine Ave #200, Chicago, IL 60607 USA – w zakresie korzystania z systemu CRM Highrise, w którym przetwarzane są dane osobowe.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Dane osobowe gromadzone w ramach systemu mailingowego MailChimp oraz w systemie CRM Highrise przechowywane są na serwerach znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, a konkretnie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Nie obawiaj się, dostawca systemu MailChimp oraz systemu Highrise przystąpili do programu Privacy Shield, co oznacza, że zapewnia stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskie.

Dostęp próbny. Rejestrując się na dostęp próbny, przekazujesz nam następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • instytucja, z którą jesteś związany,
 • branża, w której działasz,
 • numer telefonu.

Rejestracja na dostęp próbny oznacza założenie konta użytkownika w naszym serwisie. Podane przez Ciebie dane przypisywane są do tego konta i przechowywane w naszej bazie.

Podstawą prawną oraz celem przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest realizacja łączącej nas umowy, tj. świadczenie na Twoją rzecz usługi w postaci zapewniania Ci dostępu do zawartości serwisu przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Szczegóły związane z realizacją usługi znajdują się w regulaminie, który akceptujesz przy pierwszym logowaniu się do serwisu.

Twoje dane zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących dokonanych przez Ciebie płatności w związku z korzystaniem z serwisu. Te dane mogą być przez nas przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych z Tobą umów.

Prośba o kontakt telefoniczny. Wypełniając formularz z prośbą o kontakt telefoniczny, przekazujesz nam następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu.

Przesłany formularz zapisywany jest w ramach korespondencji e-mail na serwerze skrzynki pocztowej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w formularzu jest Twoja zgoda domniemana z faktu wysłania prośby o kontakt telefoniczny. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z Tobą.

Dane będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania i utrzymania kontaktu z Tobą, a po tym czasie zostaną usunięte z bazy, chyba że w tym czasie wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych również w celach marketingowych, co spowoduje, że dane trafią do bazy marketingowej i będą w niej przetwarzane, dopóki nie zadecydujemy o usunięciu tej bazy albo Ty nie zrezygnujesz z komunikacji marketingowej, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Raport. Chcąc otrzymać raport, musisz przekazać nam następujące informacje w ramach specjalnego formularza dostępnego w serwisie:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

Przesłany formularz zapisywany jest w bazie systemu MailChimp.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w formularzu jest Twoja zgoda domniemana z faktu przesłania prośby o dostarczenie Ci raportu na Twój adres e-mail. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane wyłącznie w celu przesłania Ci raportu.

Dane będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do przesłania Ci raportu i ewentualnej następczej komunikacji związanej z raportem, a po tym czasie zostaną usunięte z bazy.

W ramach formularza z prośbą o przesłanie raportu, możesz również wyrazić zgodę na komunikację marketingową. W takiej sytuacji, Twoje dane zostaną również zapisane w bazie marketingowej i będą w niej przetwarzane, dopóki nie zadecydujemy o usunięciu tej bazy albo Ty nie zrezygnujesz z komunikacji marketingowej, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a my te dane przetwarzamy w celu przesyłania Ci newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku Twoja zgoda wyrażana poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera.

Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie marketingowej i będą w niej przechowywane, i będą w niej przetwarzane, dopóki nie zadecydujemy o usunięciu tej bazy albo Ty nie zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Umowa. Jeżeli po okresie próbnym, zdecydujesz się wykupić dostęp płatny, Twoje dane przypisane do konta użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji łączącej nas umowy, tj. świadczenia na Twoją rzecz usługi w postaci zapewniania Ci dostępu do zawartości serwisu przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Szczegóły związane z realizacją usługi znajdują się w regulaminie, który akceptujesz przy pierwszym logowaniu się do serwisu.

Twoje dane zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas realizacji umowy. Dane mogą być przez nas przetwarzane również po wygaśnięciu umowy do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tejże umowy.

Faktury. Jeżeli w związku z korzystaniem z serwisu wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Reklamacje. Jeżeli składasz reklamację w związku z korzystaniem z serwisu, to przekazujesz nam dane w niej zawarte, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Informacje związane z procedurą reklamacyjną mogą być przez nas archiwizowane.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasz serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie serwisu jakiego oczekujesz,
 • pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie w serwisie,
 • pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami w serwisie,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z serwisu,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie w serwisie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • personalizować treść reklam,
 • zapewniać integrację z serwisem LinkedIn

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania serwisu, a w szczególności w następujących celach:

 • prawidłowe działanie konta użytkownika,
 • określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,
 • pamiętanie twojego zalogowania,
 • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu,
 • wykrywanie języka przeglądarki.

Cookies podmiotów trzecich. Nasz serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

W ramach usługi Google Analytics dochodzi również do wykorzystywania plików cookies DoubleClick.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Szczegóły związane z wykorzystywaniem przez Google informacji zbieranych w ramach korzystania przez nas z usługi Google Analytics w ramach naszej hurtowni znajdziesz tutaj: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Korzystamy również z narzędzia Inspectlet, które rejestruje zachowania użytkowników w serwisie. Hotjar śledzi Twoje zachowania na stronach serwisu. Zbierane informacje pozostają jednak całkowicie anonimowe. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies narzędzia Inspectlet.

Korzystanie z narzędzia Inspectlet wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Inspectlet kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Personalizacja reklam. Personalizacja reklam bazuje na korzystaniu z DoubleClick, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC związanych z usługą DoubleClick.

LinkedIn. Zapewniamy integrację serwisu z serwisem LinkedIN, m.in. w celu korzystania ze statystyk LinkedIn Ads. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy LinkedIn Ireland U.C.

Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.