Polityka Insight dostarcza wiedzę kadrze kierowniczej największych firm, urzędów państwowych i organizacji pozarządowych w Polsce. Jesteśmy wydawcą trzech serwisów analitycznych (PI Premium, PI Finance, PI Energy), wykonujemy opracowania zlecone dla sektora prywatnego i publicznego, organizujemy też konferencje i wydarzenia specjalne. Polityka Insight istnieje od pięciu lat, zatrudnia 35 osób i jest samodzielną częścią grupy kapitałowej Polityki.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Staż w Polityce Insight  

Szukamy studentów studiów II stopnia lub absolwentów:

 • zainteresowanych pracą analityczną,
 • z wiedzą w jednym z obszarów analitycznych Polityki Insight
 • gotowych do sumiennej pracy
 • otwartych na nowe wyzwania,
 • łatwo nawiązujących kontakt,
 • z bardzo dobrą znajomością jęz. angielskiego
 • gotowych poświęcić 6h dziennie (poniedziałek – piątek) przez min. 3 miesiące.

Oferujemy:

 • płatny staż w młodym i dynamicznym zespole,
 • możliwość poznania struktury i obszarów działalności Polityki Insight,
 • współpracę z wybranym działem naszego centrum analitycznego oraz opiekunem stażu,
 • szansę na poznanie metody analitycznej Polityki Insight,
 • możliwość udziału w pracach analitycznych i badawczych zespołu oraz spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Politykę Insight.

Zakres czynności i opis stanowiska:

 • aktywne uczestnictwo w codziennych pracach Polityki Insight,
 • samodzielne realizowanie zadań pod okiem opiekuna, którym będzie analityk z wybranego działu Polityki Insight:
  • przygotowywanie pogłębionego researchu,
  • tworzenie baz danych,
  • przygotowywanie analiz,
  • proponowanie rozwiązań zmierzających do ulepszenia prac danego działu.

Obszary analityczne Polityki Insight:

 • Polityka krajowa
 • Sektor finansowy
 • Energetyka
 • Gospodarka
 • Bezpieczeństwo
 • Sprawy europejskie
 • Legislacja

Minimalny czas uczestnictwa w stażu to 3 miesiące.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem* przez cały rok na adres kontakt@politykainsight.pl


W tytule wiadomości prosimy wpisać „rekrutacja na staż”. W wiadomości prosimy o wskazanie preferowanego terminu i działu, w którym miałby się odbyć staż.
Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane osoby.


* Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słupeckiej 6 zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku, na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słupeckiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Praktyki wakacyjne  

Szukamy studentów po I roku studiów:

 • zainteresowanych pracą analityczną,
 • gotowych do sumiennej pracy
 • otwartych na nowe wyzwania,
 • łatwo nawiązujących kontakt,
 • z dobrą znajomością jęz. angielskiego

Oferujemy:

 • bezpłatne praktyki w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość poznania struktury i obszarów działalności Polityki Insight,
 • współpracę z wybranym działem naszego centrum analitycznego,
 • możliwość udziału w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Politykę Insight
 • szansę na poznanie metody analitycznej Polityki Insight,
 • możliwość rozwijania umiejętności pracy w zespole.

Wstępny zakres zadań:

 • uczestnictwo w codziennych pracach Polityki Insight
 • przygotowywanie pogłębionego researchu na potrzeby danego działu,
 • tworzenie bazy danych na potrzeby danego działu.

Obszary analityczne Polityki Insight:

 • Polityka krajowa
 • Sektor finansowy
 • Energetyka
 • Gospodarka
 • Bezpieczeństwo
 • Sprawy europejskie
 • Legislacja

Praktyki można odbyć od 1 czerwca do 30 września 2019 r. Praktyki trwają miesiąc.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem* do 15 maja 2019 r. na adres kontakt@politykainsight.pl


W tytule wiadomości prosimy wpisać „praktyki wakacyjne”. Prosimy o wskazanie preferowanego terminu i działu, w którym miałyby się odbyć praktyki.
Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane osoby.


* Z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słupeckiej 6 zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słupeckiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.