Polityka Insight to pierwsza w Polsce platforma wiedzy dla liderów biznesu, polityków i dyplomatów. Działa od 2013 roku i ma trzy linie biznesowe: wydaje serwisy analityczne dostępne w abonamentach (PI Premium, PI Energy i PI Finance), przygotowuje opracowania, prezentacje i szkolenia na zlecenie firm, administracji publicznej i organizacji międzynarodowych oraz organizuje debaty tematyczne i konferencje. Od 2017 r. Polityka Insight publikuje również podcasty, w których analitycy PI komentują najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Rekrutujemy na stanowisko starszego analityka/starszej analityczki w dziale europejskim Osoba na tym stanowisku będzie kierować pracami działu europejskiego Polityki Insight, biorąc udział w pracach nad analizami i opracowaniami badawczymi; będzie też brała udział w wydarzeniach i podcastach.

Obowiązki

 • kierowanie pracami działu europejskiego, w tym ścisła współpraca z analitykami i redakcją,
 • pisanie analiz oraz notek na szeroko pojęte tematy europejskie,
 • monitorowanie wydarzeń i procesów legislacyjnych w obszarze polityki europejskiej,
 • śledzenie głównych polityk sektorowych Unii Europejskiej i bieżących wydarzeń w Brukseli,
 • utrzymywanie i rozwijanie sieci kontaktów z ekspertami, urzędnikami i osobami pracującymi w instytucjach europejskich,
 • uczestniczenie w codziennych pracach redakcji,
 • reprezentowanie PI w czasie wydarzeń i konferencji w zakresie spraw europejskich.

Wymagania

 • minimum cztery lata doświadczenia pracy w administracji publicznej, instytucji unijnej lub think tanku,
 • praktyczna znajomość funkcjonowania instytucji europejskich i procesu tworzenia polityk unijnych,
 • zainteresowanie sprawami europejskimi, polityką unijną, gospodarczo-regulacyjnym wymiarem UE,
 • umiejętność pracy w grupie i wysoka komunikatywność,
 • biegła znajomość języka polskiego i umiejętność jasnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
 • biegła znajomość angielskiego, znajomość drugiego języka obcego mile widziana.

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt między firmami,
 • pracę w młodym, ciekawym świata zespole,
 • poznanie metody analitycznej Polityki Insight,
 • atmosferę pracy, której istotną częścią są relacje międzyludzkie,
 • kulturę otwartości, różnorodności i poszanowania równości płci,
 • mieszany tryb pracy z przewagą pracy stacjonarnej w Warszawie (uzależniony od bieżącej sytuacji epidemicznej),
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej i benefitów sportowych,
 • warunki pracy dostosowane do wytycznych i wymogów MinRoz i GIS.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem* do 12 września 2021 r. na adres kontakt@politykainsight.pl


W tytule wiadomości prosimy wpisać „starszy analityk/starsza analityczka w dziale europejskim”.
Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane osoby.


* Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słupeckiej 6 zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku, na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słupeckiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.