Polityka Insight dostarcza wiedzę kadrze kierowniczej największych firm, urzędów państwowych i organizacji pozarządowych w Polsce. Jesteśmy wydawcą trzech serwisów analitycznych (PI Premium, PI Finance, PI Energy), wykonujemy opracowania zlecone dla sektora prywatnego i publicznego, organizujemy też konferencje i wydarzenia specjalne. Polityka Insight istnieje od pięciu lat, zatrudnia 35 osób i jest samodzielną częścią grupy kapitałowej Polityki.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Poszukujemy szefowej/szefa działu graficznego Wybrana osoba będzie uczestniczyć w długofalowym rozwoju serwisów i produktów, tworzyć raporty, dokumenty, infografiki i oprawy wydarzeń. Kandydat powinien umieć niezależnie projektować, współpracować z innymi grafikami i całym zespołem Polityki Insight.

Doskonałe zdolności komunikacyjne, doświadczenie w pracy przy projektach drukowanych i cyfrowych oraz zainteresowanie tematyką podejmowaną przez Politykę Insight są kluczowe.

Idealny kandydat powinien

 • projektować prace wyróżniające się pod względem typografii, przejrzystej hierarchii informacji i formy przeznaczonej do odbioru na ekranie i w druku
 • dobrze czuć się w newsroomie, gdzie wszystko może zmienić się w ostatniej chwili
 • potrafić konstruktywnie przyjmować krytykę i pogodzić racje wielu stron z korzyścią dla projektu
 • uczestniczyć w pracach nad wieloma projektami jednocześnie
 • mieć doświadczenie w pracy przy produktach cyfrowych
 • przekazywać wiedzę młodszym projektantom
 • być samodzielny, skrupulatny, obowiązkowy i dobrze zorganizowany

Umiejętności

 • znajomość narzędzi: pakiet Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), Sketch i narzędzia do prototypowania
 • projektowanie złożonych infografik i prostych wykresów
 • doświadczenie w projektach webowych (RWD), projektowaniu aplikacji mobilnych i newsletterów
 • przeprowadzenia korekt i krytycznego spojrzenia na pracę innych
 • prezentacji i argumentacji koncepcji przed klientem / pozostałą częścią zespołu
 • koordynacja prac działu graficznego
 • przygotowanie projektów do druku
 • język angielski

Obowiązki

 • dbanie o spójność i poziom projektowy Polityki Insight
 • planowanie i koordynację pracy działu graficznego
 • wykonywanie części codziennych prac projektowych
 • rozwój produktów cyfrowych
 • stosowanie i ewolucję standardów graficznych
 • tworzenie założeń koncepcyjnych i zasad projektowych
 • całościowy nadzór kreatywny nad projektem
 • współpraca z podwykonawcami (w szczególności: drukarnie)

Zapewniamy

 • możliwość rozwoju i doskonalenia warsztatu graficznego, w digitalu i druku
 • wynagrodzenie rosnące wraz ze zdobywanymi kompetencjami
 • kameralną atmosferę pracy, której istotną częścią są relacje międzyludzkie
 • kulturę otwartości, różnorodności i poszanowania równości płci
 • pracę w młodym, ciekawym świata zespole
 • prywatną opiekę medyczną
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV* i portfolio do
22 stycznia 2019 r. na adres kontakt@politykainsight.pl


W tytule wiadomości prosimy wpisać „szefowa/szef działu graficznego”.
Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane osoby.


* Z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słupeckiej 6 zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Politykę Insight. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słupeckiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. w każdej chwili może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.