Polityka Insight to pierwsza w Polsce platforma wiedzy dla liderów biznesu, polityków i dyplomatów. Działa od ośmiu lat i ma trzy linie biznesowe: wydaje serwisy analityczne dostępne w abonamentach (PI Premium, PI Energy i PI Finance), przygotowuje opracowania, prezentacje i szkolenia na zlecenie firm, administracji publicznej i organizacji międzynarodowych oraz organizuje debaty tematyczne i konferencje. Od 2017 r. Polityka Insight publikuje również podcasty, w których analitycy PI komentują najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Rekrutujemy na stażowe stanowisko młodszego projektanta graficznego / młodszej projektantki graficznej Oferujemy płatny staż z możliwością późniejszego zatrudnienia. Osoba na tym stanowisku będzie pracować w trzyosobowym dziale graficznym Polityki Insight.

Obowiązki:

 • projektowanie materiałów na potrzeby działań on-line (mailingi, newslettery, bannery, landing page itp.) oraz mediów społecznościowych
 • projektowanie publikacji do druku (raportów branżowych, krótkich opracowań),
 • opracowywanie wykresów i infografik do serwisów analitycznych,
 • tworzenie identyfikacji wydarzeń organizowanych przez PI.

Oczekujemy:

 • doświadczenia na podobnym stanowisku (mile widziane),
 • znajomości pakietu Adobe CC,
 • sprawnego posługiwania się programami Word, Excel, PowerPoint,
 • dobrej organizacji pracy i samodzielności,
 • staranności przy realizacji projektów.

Dodatkowo mile widziane (przynajmniej jedno z poniższych):

 • znajomość zasad typografii i zainteresowanie trendami w projektowaniu,
 • zainteresowanie tworzeniem infografik,
 • doświadczenie w projektach składu publikacji,
 • zainteresowanie trendami w projektowaniu do digitalu.

Zapewniamy:

 • płatny staż na trzy miesiące z możliwością późniejszego zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia warsztatu graficznego,
 • kameralną atmosferę pracy, której istotną częścią są relacje międzyludzkie,
 • kulturę otwartości, różnorodności i poszanowania równości płci,
 • warunki pracy dostosowane do wytycznych i wymogów MinRoz i GIS.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem* do 20 czerwca 2021 r. na adres kontakt@politykainsight.pl


W tytule wiadomości prosimy wpisać „staż w dziale graficznym”.
Wybrane osoby zaprosimy do dalszego etapu rekrutacji.


* Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słupeckiej 6 zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku, na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słupeckiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.