Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

Specjalistka/ta ds. sprzedaży i marketingu cyfrowego

Obowiązki:

 • Współtworzenie i realizowanie strategii sprzedaży produktów i usług poprzez działania w mediach społecznościowych;
 • Zaplanowanie i wdrożenie kampanii content marketingowych i promocyjnych w obszarze social media (LinkedIN, Twitter, Facebook), których celem jest pozyskanie nowych leadów sprzedażowych;
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów z wykorzystaniem narzędzi digital marketing np. e-mailing, social media, Adwords;
 • Aktywne wspieranie działu rozwoju biznesu w codziennych działaniach sprzedażowych i marketingowych;
 • Planowanie i prowadzenie kampanii e-mail marketingowych;
 • Stały monitoring efektywności prowadzonych działań i raportowanie;
 • Tworzenie i rozwój treści na www firmy oraz bieżąca aktualizacja www;
 • Analizowanie ruchu na stronie internetowej firmy pod kątem potrzeb i zainteresowań odwiedzających.

Oczekujemy:

 • Znajomości branży social media;
 • Umiejętności kształtowania świadomości marki i działań pro-sprzedażowych w social media;
 • Doświadczenia w tworzeniu kampanii w social media;
 • Znajomości narzędzi digital marketingowych do pozyskiwania i utrzymywania leadów sprzedażowych;
 • Doświadczenia w obszarze redagowania i tworzenia treści na potrzeby Internetu;
 • Praktycznej znajomości zagadnień content marketingu;
 • Podstawowej znajomości narzędzi do analizy i optymalizacji stron, w tym znajomość narzędzi Google będzie mile widziana;
 • Bardzo dobrej znajomość języka angielskiego (B2/C1);
 • Kreatywności i pozytywnego nastawienia do realizacji postawionych celów i zadań;
 • Inicjatywy w działaniu i proponowaniu ulepszeń, dążenia do osiągania wyników;
 • Samodzielności i inicjatywy w działaniu, zaangażowania w wykonywaną pracę;
 • Rzetelności i sumienności.

Zapewniamy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę lub w ramach współpracy między firmami;
 • Wynagrodzenie rosnące wraz ze zdobywanymi kompetencjami;
 • Kameralną atmosferę pracy, której istotną częścią są relacje międzyludzkie;
 • Kulturę otwartości, różnorodności i poszanowania równości płci;
 • Prywatną opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV* do 28 lutego 2018 r. na adres: kontakt@politykainsight.pl

*Z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „Specjalistka/ta ds. sprzedaży i marketingu cyfrowego”.
Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane osoby.

Redaktor prowadzący

Wybrany kandydat lub kandydatka pokieruje zespołem redaktorskim Polityki Insight. Wraz z trojgiem redaktorów będzie odpowiadał lub odpowiadała za jakość analityczną i redakcję językową analiz ukazujących się w naszych serwisach.

Obowiązki:

 • wybieranie pięciu tematów dnia ważnych dla odbiorców Polityki Insight, które wymagają pogłębienia w postaci analiz
 • wspieranie autorów analiz w konceptualizacji tematów, stawianiu pytań analitycznych i formułowaniu hipotez
 • codzienna redakcja dwóch-trzech analiz o tematyce politycznej, gospodarczej, prawnej i międzynarodowej
 • śledzenie aktualności gospodarczopolitycznej i wskazywanie autorom tematów ważnych dla odbiorców Polityki Insight
 • kierowanie pracami zespołu redaktorskiego, planowanie zadań, organizacja pracy wydawniczej
 • koordynacja prac zespołu redaktorskiego z zespołem tłumaczeniowym

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę lub w formule B2B
 • wynagrodzenie stosowne do doświadczenia i kompetencji
 • kameralne warunki pracy na warszawskiej Ochocie
 • przyjazną atmosferę, której istotną częścią są relacje międzyludzkie
 • kulturę otwartości, różnorodności i poszanowania równości płci
 • możliwość udziału w szkoleniach i kursach rozwojowych
 • prywatną opiekę medyczną

Oczekujemy:

 • łącznie co najmniej pięcioletniego doświadczenia na samodzielnym stanowisku redaktorskim (redaktor naczelny, sekretarz redakcji, szef działu, wydawca serwisu)
 • ukończonych studiów wyższych
 • pogłębionej kompetencji w jednej z następujących dziedzin: politologii, ekonomii, socjologii lub prawie
 • umiejętności krytycznego myślenia, czyli świadomego rozumowania z zachowaniem standardów logiki, obiektywizmu i sceptycyzmu
 • dbałości o jasność przekazu, zwięzłość tekstu, precyzję pojęć i czystość języka
 • umiejętności przekazywania uwag redaktorskich w sposób konstruktywny i pozbawiony dydaktyzmu
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • wysokiej komunikatywności, umiejętności kierowania zespołem i pracy pod presją czasu
 • pasji do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV* do 15 lutego 2018 r. na adres: kontakt@politykainsight.pl

*Z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „Redaktor prowadzący”.
Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane osoby.

Redaktor naukowy

Wybrany kandydat lub kandydatka dołączy do zespołu redaktorskiego Polityki Insight. Wraz z trojgiem redaktorów będzie odpowiadał lub odpowiadała za jakość analityczną i redakcję językową analiz ukazujących się w naszych serwisach, a także dłuższych opracowań pisanych na zlecenie.

Obowiązki:

 • codzienna redakcja analiz o tematyce politycznej, gospodarczej, prawnej i międzynarodowej
 • wspieranie autorów analiz w konceptualizacji tematów, stawianiu pytań analitycznych i formułowaniu hipotez
 • wdrażanie w codziennej pracy standardów analitycznych Polityki Insight

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę lub w formule B2B
 • wynagrodzenie stosowne do doświadczenia i kompetencji
 • możliwość łączenia pracy z aktywnością akademicką
 • kameralne warunki pracy na warszawskiej Ochocie
 • przyjazną atmosferę, której istotną częścią są relacje międzyludzkie
 • kulturę otwartości, różnorodności i poszanowania równości płci
 • możliwość udziału w szkoleniach i kursach rozwojowych
 • prywatną opiekę medyczną

Oczekujemy:

 • co najmniej trzyletniego doświadczenia w edycji tekstów specjalistycznych (opracowań think-tanków, publikacji akademickich, opracowań państwowych)
 • ukończonych studiów wyższych z zakresu ekonomii, politologii, socjologii lub prawa (mile widziany doktorat)
 • umiejętności krytycznego myślenia, czyli świadomego rozumowania z zachowaniem standardów logiki, obiektywizmu i sceptycyzmu
 • dbałości o jasność przekazu, strukturę tekstu, precyzję pojęć i czystość języka
 • umiejętności przekazywania uwag redaktorskich w sposób konstruktywny i pozbawiony dydaktyzmu
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • wysokiej komunikatywności, zdolności pracy w zespole i pod presją czasu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV* do 15 lutego 2018 r. na adres: kontakt@politykainsight.pl

*Z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „Redaktor naukowy”.
Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane osoby.