Polityka Insight dostarcza wiedzę kadrze kierowniczej największych firm, urzędów państwowych i organizacji pozarządowych w Polsce. Jesteśmy wydawcą trzech serwisów analitycznych (PI Premium, PI Finance, PI Energy), wykonujemy opracowania zlecone dla sektora prywatnego i publicznego, organizujemy też konferencje i wydarzenia specjalne. Polityka Insight istnieje od pięciu lat, zatrudnia 35 osób i jest samodzielną częścią grupy kapitałowej Polityki.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Poszukujemy analityka sektorowego/analityczki sektorowej Wybrana osoba będzie współpracownikiem zewnętrznym działu badań zleconych Polityki Insight i będzie uczestniczyć w opracowaniu raportów gospodarczych.

Obowiązki:

Przygotowywanie pod nadzorem merytorycznym treści analitycznej do raportów tematycznych:

 • Zbieranie i analizowanie baz danych
 • Tworzenie modeli ekonometrycznych
 • Analiza statystyczna dużych zbiorów danych
 • Przygotowywanie wizualizacji uzyskanych wyników
 • Opis uzyskanych wyników

Oczekujemy:

 • ukończonych lub trwających studiów doktoranckich w jednej z dziedzin: ekonomia, socjologia lub pokrewne
 • znajomości metod ilościowych
 • umiejętności analizowania sektorów gospodarki na poziomach mikroekonomicznym i mezoekonomicznym i/lub analizowania zachowań konsumenckich
 • zainteresowania co najmniej jedną z następujących branż: energetyka, motoryzacja, ochrona zdrowia, FMCG
 • swobody w analizowaniu liczb i posługiwaniu się nimi
 • komunikatywności, zdolności pracy w zespole i pod presją czasu
 • znajomości języka angielskiego
 • pasji do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
 • wysokiej kultury osobistej
 • elastyczności czasowej (praca nad pojedynczym projektem zajmuje ok. 2-3 miesięcy)
 • mile widziane doświadczenie w projektach badawczych powiązanych z wyżej wymienionymi branżami

Zapewniamy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie projektowe
 • umowę o dzieło lub B2B
 • możliwość poznania metody analitycznej Polityki Insight
 • możliwość pracy zdalnej
 • możliwość rozwoju zawodowego, w przyszłości zatrudnienia na stałe
 • możliwość udziału w konferencjach związanych z tematyką gospodarczą
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV* do
15 marca 2019 r. na adres kontakt@politykainsight.pl


W tytule wiadomości prosimy wpisać „analityk sektorowy/analityczka sektorowa”.
Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane osoby.


* Z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słupeckiej 6 zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słupeckiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.