Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu politykainsight.pl

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z serwisu politykainsight.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu jest POLITYKA INSIGHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, NIP: 5252768660, REGON: 381654108, KRS: 0000754865, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 305 000,00 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@politykainsight.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Rejestrując się na dostęp próbny, przesyłając prośbę o kontakt telefoniczny, wypełniając formularz pobrania raportu, zapisując się do newslettera, zawierając umowę, składając reklamację czy też po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Twoje dane osobowe mogły nam zostać przekazane przez podmiot, który jest stroną umowy z nami i który zlecił nam utworzenie dla Ciebie dostępu do zasobów naszego serwisu. Również w takim przypadku gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics korzystamy z narzędzi służących do personalizacji reklam. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi DoubleClick.
 • Korzystamy z narzędzia Hotjar rejestrującego zachowania użytkowników podczas korzystania z serwisu. Zbierane w ramach tego narzędzia informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies narzędzia Hotjar.
 • Korzystamy z LinkedIN Ads. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy LinkedIn Ireland U.C.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 • Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest POLITYKA INSIGHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, NIP: 5252768660, REGON: 381654108, KRS: 0000754865, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 305 000,00 zł.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, przesyłając wiadomość na adres kontakt@politykainsight.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług:

 • ATM S.A., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa – w zakresie udostępniania nam serwerów, na których przechowywane są dane osobowe,
 • eo Networks S.A., ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa – w zakresie zarządzania serwerami, na których przechowywane są dane osobowe,
 • Polityka Sp. z o.o. Sp. k.a. – w zakresie korzystania z serwerów skrzynek pocztowych oraz własnego systemu mailingowego,
 • Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w zakresie korzystania z zewnętrznego systemu mailingowego MailChimp,
 • MDDP Sp. z o.o. Finanse i Księgowość sp. k., ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa – w zakresie korzystania z usług księgowych, w tym procesu fakturowania,
 • Vavatech Sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa – w zakresie opieki technicznej,
 • Basecamp LLC, 30 North Racine Ave #200, Chicago, IL 60607 USA – w zakresie korzystania z systemu CRM Highrise, w którym przetwarzane są dane osobowe.
 • TEONITE Sp. z o.o. Sp. K., ul. Cyfrowa 6/317, 71-441 Szczecin - w zakresie dostępu do aplikacji Polityki Insight

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Dane osobowe gromadzone w ramach systemu mailingowego MailChimp oraz w systemie CRM Highrise przechowywane są na serwerach znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, a konkretnie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Nie obawiaj się, transfer taki odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy administratorem i dostawcą, mającym siedzibę lub centrum operacyjne w USA, w oparciu o standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską. Dostawcy systemów informatycznych, z których usług korzysta administrator, gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Więcej informacji dotyczących zawartych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym informacje o stosowanych przez dostawców zabezpieczeniach, znajdziesz pod adresem e-mail: kontakt@politykainsight.pl.

Dostęp próbny. Rejestrując się na dostęp próbny, przekazujesz nam następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • instytucja, z którą jesteś związany,
 • branża, w której działasz,
 • numer telefonu.

Rejestracja na dostęp próbny oznacza założenie konta użytkownika w naszym serwisie. Podane przez Ciebie dane przypisywane są do tego konta i przechowywane w naszej bazie.

Podstawą prawną oraz celem przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest realizacja łączącej nas umowy, tj. świadczenie na Twoją rzecz usługi w postaci zapewniania Ci dostępu do zawartości serwisu przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Szczegóły związane z realizacją usługi znajdują się w regulaminie, który akceptujesz przy pierwszym logowaniu się do serwisu.

Twoje dane zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących dokonanych przez Ciebie płatności w związku z korzystaniem z serwisu. Te dane mogą być przez nas przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych z Tobą umów. W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Umowa odpłatna. Zawierając umowę o płatny dostęp do naszego serwisu, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Dane przekazane nam w związku z zawarciem umowy, przetwarzane są w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Korzystanie z serwisu. Jeżeli korzystasz z zasobów naszego serwisu nie w ramach umowy indywidualnie z nami zawartej, ale w wyniku utworzenia dla Ciebie dostępu na podstawie umowy np. z Twoim pracodawcą, to wiedz, że założyliśmy dla Ciebie konto użytkownika w naszym serwisie, a dane przypisane do tego konta przechowywane są w naszej bazie.

Podstawą prawną oraz celem przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest świadczenie na Twoją rzecz usługi w postaci zapewniania Ci dostępu do zawartości serwisu przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje. Jeżeli składasz reklamację, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Reklamacje mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Prośba o kontakt telefoniczny. Wypełniając formularz z prośbą o kontakt telefoniczny, przekazujesz nam następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu.

Przesłany formularz zapisywany jest w ramach korespondencji e-mail na serwerze skrzynki pocztowej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w formularzu jest Twoja zgoda domniemana z faktu wysłania prośby o kontakt telefoniczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z Tobą.

Dane będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania i utrzymania kontaktu z Tobą, a po tym czasie zostaną usunięte z bazy, chyba że w tym czasie wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych również w celach marketingowych, co spowoduje, że dane trafią do bazy marketingowej i będą w niej przetwarzane, dopóki nie zadecydujemy o usunięciu tej bazy albo Ty nie zrezygnujesz z komunikacji marketingowej, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Transfer danych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy administratorem i dostawcą, mającym siedzibę lub centrum operacyjne w USA, w oparciu o standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską. Google LLC gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Więcej informacji dotyczących zasad przesyłania danych Google LLC znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy/.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics korzystamy też z funkcji personalizacji reklam. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies DoubleClick. Personalizujemy reklamy, opierając się na naszym uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji działań reklamowych. Z poziomu narzędzia do zarządzania plikami cookies możesz zadecydować, czy pozwalasz nam w Twoim przypadku korzystać z personalizacji reklam czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Hotjar. Korzystamy z narzędzia Hotjar, zapewnianego przez Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Korzystamy z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować nasze strony internetowe. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. Ile czasu spędzają na których stronach, które linki klikają, co użytkownicy robią, a czego nie itp.) Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji naszych stron internetowych. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie pozbawionej identyfikacji), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj) i preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celu Twojej identyfikacji. Więcej informacji odnajdziesz w polityce prywatności Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ oraz na stronie https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar?section=115003180467

Możesz sprzeciwić się przechowywaniu informacji na Twój temat przez Hotjar przechodząc do tej strony: https://www.hotjar.com/legal/policies/do-not-track/.

LinkedIn Ads. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu LinkedIN i zapewnianych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company lub LinkedIn Corporation. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie LinkedIN. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron kod śledzenia opierający się na plikach cookies, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera LinkedIN w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach plików cookies LinkedIN są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że LinkedIN może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu LinkedIN i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania LinkedIN nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności LinkedIN https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Z poziomu swojego konta na LinkedIN możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

LinkedIN posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Transfer danych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy administratorem i dostawcą, mającym siedzibę lub centrum operacyjne w USA, w oparciu o standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską. Linkedin gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.linkedin.com/help/linkedin/.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z plików cookies LinkedIN.

Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo

Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera Google (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w serwisie Google, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.