Przejdź do serwisu codziennego Polityki Insight »

Polityka Insight oferuje teraz usługi analityczne na zamówienie. Przygotowujemy opracowania zlecone, wykonujemy prezentacje dla zarządów, organizujemy spotkania eksperckie. Zapraszamy do kontaktu.

Prezentacje tematyczne

Briefujemy zarządy firm i banków na temat sytuacji politycznej, perspektyw gospodarczych i otoczenia regulacyjnego. Oferujemy prezentacje standardowe
i szyte na miarę, połączone z sesją pytań do analityków.

Polityka Insight dała nam świeże spojrzenie na sytuację polityczno-gospodarczą w Polsce.

Anna Jakubowski
Była dyrektor operacyjna Coca-Cola
na Polskę i kraje bałtyckie
Chcę wiedzieć więcej

Analizy i raporty

Wykonujemy badania ilościowe i jakościowe, zawsze zorientowane na użyteczność dla zamawiającego. Przygotowujemy kilkustronicowe analizy i pogłębione raporty, do użytku wewnętrznego lub prezentacji na konferencjach. Po polsku i po angielsku.

Nasze doświadczenia z współpracy z PI Research są bardzo pozytywne. W swojej pracy wykazują rzadką umiejętność szerokiego spojrzenia na powierzoną problematykę łącząc analizy trendów i zjawisk ekonomicznych, technologicznych oraz społeczno-kulturowych. Ogromną wartością dodaną jest również ich krytycyzm, niezależność i oryginalność wniosków płynących z ich prac.

Jacek Niewęgłowski
Chief Strategy Officer, P4
Chcę wiedzieć więcej

Spotkania eksperckie

Wspólnie z partnerami organizujemy okrągłe
stoły lub śniadania eksperckie na wybrany temat
- ze starannie dobranymi uczestnikami, ciekawym materiałem otwierającym i aktywną moderacją.
W Warszawie i na największych konferencjach biznesowych w Polsce.

Chcę wiedzieć więcej

Zapraszamy do kontaktu:

Krzysztof Bolesta
Dyrektor ds. badań
k.bolesta@politykainsight.pl
+48 885 554 495
Maciej Michalik
Asystent działu badań
m.michalik@politykainsight.pl
+48 22 436 73 12