Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.wawrzynski@politykainsight.pl | +48 22 456 87 77

Warsaw European Conversation

Dlaczego WEC zamiast Ryzyk i Trendów

Zapowiedź 2023-05-22
We wtorek 30 maja startuje Warsaw European Conversation. Ze względu na rosnącą wagę tematów europejskich zdecydowaliśmy się na zmianę formatu naszej konferencji.

Punkty kluczowe

Nisza – w Polsce brakuje pogłębionej rozmowy o Europie. Większość dużych konferencji w Polsce skupia się na gospodarce, przemyśle, tematach transatlantyckich i bezpieczeństwie. Na niedawno zakończonej konferencji PISM-u (Strategic Arc) wątki europejskie były poruszane głównie w panelach na temat wojny w Ukrainie, bezpieczeństwa czy stosunków transatlantyckich. Również Warsaw Security Forum zorganizowane przez Fundację Pułaskiego w swojej komunikacji wyróżnia przede wszystkim tematy bezpieczeństwa czy współpracy transatlantyckiej. Wydarzenia o tematyce europejskiej w Polsce są często akademickie. Są też niszowe i nie docierają do szerokiej publiczności – wyjątkiem jest sopockie EFNI.

Ryzyka – dla obecności Polski w Unii. Choć badania jeszcze tego nie pokazują, można się spodziewać, że stosunek Polaków do Unii będzie się pogarszał. Od wejścia do europejskiej wspólnoty poziom poparcia dla członkostwa jest bardzo wysoki, a naszej obecności w UE, teoretycznie, nic nie grozi. Z drugiej strony, jak wykazało ostatnie badanie CBOS, zwolennicy tezy, że obecność w Unii zagraża polskiej suwerenności, są po raz pierwszy liczniejsi niż jej przeciwnicy. Ponadto można uznać, że niemal na pewno warunki finansowe następnej perspektywy budżetowej będą dla Polski mniej korzystne. Do tego dochodzą trudne tematy w debacie europejskiej, jak rosnące koszty transformacji energetycznej, reforma wspólnej polityki rolnej czy zmieniające się podejście Brukseli do praworządności. Mnożą się też ugrupowania i politycy, którzy budują poparcie na hasłach antyeuropejskich.

Trendy – o których mówi się mało i rzadko. Z drugiej strony Unia to więcej niż polityczne przepychanki i doraźne zarządzanie kryzysami. A to te tematy dominują w przekazie medialnym wokół Europy. Rozmowy nt. jednolitego rynku, korzyści z transformacji energetycznej czy budowy przemysłu zbrojeniowego są rzadkie i nie trafiają do szerszej debaty publicznej. Poziom zrozumienia dylematów, przed którymi stoi Unia, też jest niski – dobry przykład to rozmowa wokół spraw cyfrowych, gdzie przebijają się wątki związane z regulacją, a brakuje namysłu nad rozwojem gospodarki cyfrowej, współpracą paneuropejską czy stworzeniem środowiska regulacyjnego, które umożliwiłoby bezpieczny i odpowiedzialny wzrost europejskim firmom. To bolączka debaty w Polsce, ale też szerzej, w Europie – co nie zwalnia nas z obowiązku mierzenia się z tymi tematami.

Rozwiązania – potrzebny jest namysł nad miejscem Polski w Unii i Europy w świadomości polskich elit. Rozmowy, które zmieniały losy świata, rzadko odbywały się z udziałem publiczności. Niemniej w Polityce Insight odczuwamy potrzebę pogłębionej, spokojnej i merytorycznej rozmowy na temat Europy. Zamierzamy stworzyć przestrzeń do wspólnego namysłu nad wyzwaniami i niebezpieczeństwami, ale przede wszystkim szansami, które daje Polsce członkostwo w Unii. Chcemy zaangażować polityków ze wszystkich stron sceny partyjnej (choć niekoniecznie w trakcie kampanii wyborczej), biznes polski, europejski, ale też zagraniczny działający na naszym kontynencie. Wreszcie, chcemy korzystać z mądrości ekspertów, nakłonić ich do rozmowy o konkretnych zagrożeniach i rozwiązaniach.

Operacjonalizacja – uczestnicy, paneliści, biznes, społeczeństwo. Zaprosiliśmy do współpracy European Council on Foreign Relations. Organizujemy WEC razem z dyrektorem warszawskiego biura think tanku Piotrem Burasem i jego zespołem. Bardzo ważne jest dla nas, żeby na WEC przyjeżdżało jak najwięcej uczestników z zagranicy, z Europy. Uważamy, że tak jak brakuje zrozumienia dla procesów rządzących Europą w Polsce, tak Europa Zachodnia coraz gorzej rozumie naszą polityczną wrażliwość, nasze ograniczenia i uwarunkowania. Dlatego chcemy zapraszać przedstawicieli europejskiego biznesu, mediów, środowisk eksperckich czy polityków. W tym roku robimy krok w tym kierunku, wiemy jednak, że przed nami długa droga. Europejskie środowiska opiniotwórcze muszą uwierzyć, że warto przyjechać do Warszawy i rozmawiać z Polakami o Europie.

CO Z TEGO WYNIKA

Bardzo lubiliśmy konferencyjny poprzednik WEC-u - Ryzyka i Trendy. Niemniej od paru lat mieliśmy narastające poczucie, że tytułowe ryzyka wypierają trendy, a konferencji biznesowych przybywa ponad miarę. Dlatego po głębokim namyśle, w dziesiątym roku funkcjonowania Polityki Insight, postanowiliśmy zamknąć ten rozdział i zmierzyć się z tematem trudniejszym i naszym zdaniem ważniejszym. Żeby ten projekt się powiódł, potrzebujemy zaangażować w tę rozmowę Państwa, naszych abonentów, i stworzyć społeczność ludzi ciekawych i myślących o tym, czym jest wspólne europejskie dobro. Zapraszamy na Warsaw European Conversation.

Napisz do autora
dyrektor zarządzający
(+48 22) 436 73 13
a.bobinski@politykainsight.pl
Andrzej Bobiński
PI Alert
09:30
15.03.2024

Rozpoczęła się konferencja Warsaw European Conversation

Właśnie zaczęła się konferencja Warsaw European Conversation organizowana przez Politykę Insight oraz European Council on Foreign Relations. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

PI Alert
15:28
11.01.2024

Andrzej Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika.

Jak powiedział prezydent wpływ na tę decyzję miało podjęcie przez obu skazanych strajku głodowego oraz prośba ich małżonek o uwolnienie obu polityków PiS. Wniosek Dudy trafi teraz do ProkGen Adama Bodnara w celu zaopiniowania. Prezydent oczekuje, że Bodnar wstrzyma decyzję o wykonaniu kary jeszcze przed rozpoznaniem wniosku i że niezwłocznie uwolni Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Publikacje
Publikacje
Publikacje