Powrót Kontakt
Jestem klientem Polityki Insight
Nie pamiętam hasła
Nie jesteś jeszcze klientem Polityki Insight?
Załóż dostęp próbny do PI Premium, PI Finance lub PI Energy.

Nasz zespół

Nasz zespół
Wawrzyniec Smoczyński dyrektor zarządzający
Wawrzyniec Smoczyński jest pomysłodawcą i twórcą Polityki Insight. Kieruje zespołem analitycznym i odpowiada za rozwój projektu. Dziennikarz i redaktor, przez sześć lat był kierownikiem działu zagranicznego „Polityki”. Laureat nagrody im. Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne (2010), Grand Press za dziennikarstwo specjalistyczne (2011) i nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego (2012). Open Society Fellow (2008), Marshall Memorial Fellow (2009), Munich Young Leader (2012), IMF Journalism Fellow (2011). Od 2017 r. zasiada w radzie European Council on Foreign Relations (ECFR). Studiował egiptologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz językoznawstwo ogólne i koptologię na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze.
Andrzej Bobiński dyrektor ds. nowych projektów
Andrzej Bobiński nadzoruje działalność biznesową Polityki Insight, zwłaszcza rozwijanie nowych projektów. W latach 2013-2016 kierował działem gospodarczym Polityki Insight. Do 2012 r. był kierownikiem wydziału relacji zewnętrznych w Orange Polska, równolegle współtworzył Wrocław Global Forum jako dyrektor sekretariatu tego wydarzenia. W latach 2006-2009 był koordynatorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych. Ukończył lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim.
Joanna Bekker dyrektor ds. rozwoju biznesu
Joanna Bekker kieruje działem rozwoju biznesu w Polityce Insight. Wcześniej przez osiem lat pracowała w Parlamencie Europejskim, m.in. jako rzecznik prasowy polskiej delegacji i doradca do spraw komunikacji Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Współpracowała również z wiodącymi agencjami PR w Polsce.
Krzysztof Bolesta dyrektor ds. badań
Ekonomista, kieruje działem badań w Polityce Insight. Był doradcą ministra środowiska ds. energii i klimatu w latach 2012-2015, wcześniej pracował w Komisji Europejskiej. Od 2004 r. w Dyrekcji Generalnej do spraw Konkurencji oceniał programy pomocy publicznej w zakresie energii i ochrony środowiska. Od 2008 r. w Dyrekcji Generalnej do spraw Energii zajmował się rynkami węgla, ropy naftowej, technologią CCS, systemem ETS i infrastrukturą energetyczną. Karierę rozpoczął w 2000 r. wspierając proces negocjacji akcesyjnych jako specjalista od rynków energii w UKIE. Autor publikacji dotyczących m.in. kwestii pomocy publicznej dla sektora węglowego. Przetłumaczył na język polski książkę o lobbingu – „Machiavelli w Brukseli”.
Wojciech Szacki starszy analityk ds. politycznych
Wojciech Szacki kieruje działem politycznym Polityki Insight, odpowiada za śledzenie sceny partyjnej i utrzymywanie kontaktów z PO i PiS. Jest też odpowiedzialny za poranny briefing polityczny. W latach 2002-2012 był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, gdzie śledził politykę partyjną i opisywał zmiany opinii publicznej. Autor artykułów, felietonów, komentarzy, wywiadów i analiz politycznych. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
dr Adam Czerniak główny ekonomista
Adam Czerniak zajmuje się w Polityce Insight badaniami makroekonomicznymi. Jest doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do 2012 r. pracował jako ekonomista w departamencie gospodarki pieniężnej Kredyt Banku, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR, był też stypendystą Ronald Coase Institute. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości.
Joanna Popielawska starszy analityk ds. europejskich
Joanna Popielawska kieruje działem spraw europejskich w Polityce Insight. Absolwentka specjalizacji Unia Europejska w Collegium Civitas w Warszawie. W latach 2007-2013 pracowała w Parlamencie Europejskim zajmując się rynkiem wewnętrznym, sprawami konstytucyjnymi i zagranicznymi. Była doradcą ministra do spraw administracji i cyfryzacji. Jako doradca Rafała Trzaskowskiego, byłego sekretarza stanu w MSZ, brała udział w przygotowaniach polskiego stanowiska na Radę Europejską.
Leszek Baj starszy analityk ds. gospodarczych
Leszek Baj kieruje zespołem gospodarczym Polityki Insight, odpowiada za monitorowanie działań ministerstw, instytucji związanych z gospodarką oraz firm. Wcześniej pracował jako dziennikarz w dziale gospodarczym „Gazety Wyborczej”, a następnie jako zastępca kierownika tego działu. W 2014 r. otrzymał nagrodę specjalną w konkursie im. Władysława Grabskiego, organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Był członkiem konsorcjum dziennikarzy śledczych z całego świata, którzy wspólnie pracowali nad głośnymi wyciekami danych z rajów podatkowych - Swiss Leaks oraz Panama Papers. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Robert Tomaszewski starszy analityk ds. energetycznych
Robert Tomaszewski odpowiada za sektor energetyczny i paliwowy. Związany z Polityką Insight od jej początków, jest głównym autorem serwisu PI Energy. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe studia z funkcjonowania rynku energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta Northeastern Illinois University w Chicago oraz Radboud University Nijmegen.
Piotr Sobolewski starszy analityk ds. sektora finansowego
Piotr Sobolewski odpowiada za analizę sektora finansowego w Polityce Insight. Był dziennikarzem „Parkietu”, „Rzeczpospolitej” oraz „Bloomberg Businessweek Polska”. Laureat Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka za „umiejętne i rzetelne prezentowanie tematyki bankowości, finansów i rynków kapitałowych”. Absolwent kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim.
Marek Świerczyński starszy analityk ds. bezpieczeństwa
Marek Świerczyński kieruje działem bezpieczeństwa Polityki Insight. Obronnością, przetargami zbrojeniowymi i kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego zajmował się przez większość dotychczasowej kariery dziennikarskiej. W latach 1997-2005 pracownik sekcji polskiej BBC World Service w Warszawie i Londynie. W latach 2010-2015 wydawca programu „Polska i Świat” w telewizji TVN24 i komentator spraw obronnych w TVN24 Biznes i Świat. Współpracował z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie, Atlantic Community w Berlinie, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych i Akademią Obrony Narodowej. Studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szymon Łajszczak starszy analityk ds. prawnych
Szymon Łajszczak kieruje działem prawnym Polityki Insight. Monitoruje prace legislacyjne, orzecznictwo i rynek prawniczy. Wcześniej wiele lat analizował otoczenie prawne działalności gospodarczej i doradzał klientom z branż regulowanych, przygotowując ich na zmiany prawne i wspierając w relacjach z władzą publiczną. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i publicznym prawie gospodarczym. Jest autorem wielu publikacji z zakresu stosowaniu prawa, prawa konstytucyjnego, komparatystyki prawniczej, procedur administracyjnych, filozofii prawa i języka prawnego. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie teraz jest doktorantem.
Joanna Sawicka analityk ds. politycznych
Joanna Sawicka śledzi politykę partyjną i utrzymuje kontakty z opozycją, a zwłaszcza z PO, PSL i lewicą. Przygotowuje poranny briefing polityczny. Zajmuje się również analizą danych i kwestiami samorządowymi. Ukończyła historię i socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.
Michał A. Zieliński analityk ds. gospodarki cyfrowej
Michał A. Zieliński analizuje nowe technologie w biznesie dla Polityki Insight. Przez cztery lata był wiceszefem działu gospodarczego „Gazety Wyborczej” i redaktorem prowadzącym stron gospodarczych. Odpowiadał za zarządzanie zespołem i rozwój serwisu internetowego wyborcza.biz. Pracował m.in. w redakcji ekonomicznej TVN24 i w dziale krajowym „Rzeczpospolitej”. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe z zakresu bankowości centralnej i polityki pieniężnej, prowadzone przez PAN we współpracy z NBP.
Juliusz Skibicki analityk ds. politycznych
Juliusz Skibicki śledzi politykę partyjną i utrzymuje kontakty z ugrupowaniem Pawła Kukiza, Nowoczesną i kołami parlamentarnymi. Przygotowuje też poranny briefing polityczny. Ukończył politologię oraz samorząd terytorialny i politykę regionalną na Uniwersytecie Warszawskim.
Dominik Brodacki analityk ds. energetycznych
Dominik Brodacki analizuje sektor energetyczny i paliwowy, w tym zmiany regulacyjne, personalne, strategie spółek i trendy w branży. Jest absolwentem prawa i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie teraz jest doktorantem. Przez kilka lat zajmował się doradztwem prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Współpracuje z Instytutem Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, jest też członkiem redakcji czasopisma naukowego Energy Policy Studies. Autor publikacji naukowych i analiz rynku z zakresu polityki energetycznej, prawa energetycznego i elektromobilności.
Ryszard Łuczyn analityk ds. politycznych
Ryszard Łuczyn śledzi działania Kukiz ’15, środowisk narodowych i lewicy. Przygotowuje poranny briefing polityczny, zajmuje się też analizą sondaży i socjologią polityki. Pracował w Fundacji im. Stefana Batorego. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie nadal studiuje kulturoznawstwo. Jest też studentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej.
Jan Szyszko analityk ds. europejskich
Jan Szyszko śledzi wydarzenia polityczne w krajach członkowskich Unii i w Brukseli. Ukończył interdyscyplinarne studia europeistyczne na Kolegium Europejskim oraz politologię i geografię na Trinity College w Dublinie i Uniwersytecie Karola w Pradze. Stażysta Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Maciej Czapluk analityk ds. prawnych
Maciej Czapluk w Polityce Insight śledzi proces legislacyjny i analizuje wpływ ustaw - zwłaszcza ustaw sądowych - na ustrój państwa i otoczenie regulacyjne firm. Monitoruje sytuację w Trybunale Konstytucyjnym oraz zmiany legislacyjne i personalne w sądownictwe. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, rozpocznie aplikację radcowską.
Dominik Sipiński analityk ds. transportu i infrastruktury
Dominik Sipiński w Polityce Insight analizuje sektor transportu i infrastruktury. Jest też reporterem globalnego serwisu informacyjnego dla branży lotniczej Ch-aviation.com. Wcześniej kierował redakcją portalu lotniczego Pasazer.com oraz współpracował z „Pulsem Biznesu” i „Air International”. Pisze też o sprawach międzynarodowych i konfliktach zbrojnych dla „Tygodnika Przegląd” i „New Internationalist”. Absolwent dziennikarstwa na Danish Media and Journalism School i Aarhus University, dziennikarstwa wojennego na Swansea University, europeistyki na Maastricht University oraz kursów dziennikarskich na BBC College of Journalism i Columbia University w Nowym Jorku.
Maciej Michalik manager projektów badawczych
Maciej Michalik odpowiada w Polityce Insight za wsparcie prac działu badań. Przygotowuje też codzienny przegląd prasy gospodarczej. Ukończył prawo oraz dyplomację europejską na Uniwersytecie Wrocławskim.
Katarzyna Szajewska manager projektów
Katarzyna Szajewska zajmuje się wydarzeniami i konferencjami organizowanymi przez Politykę Insight. Przedtem pracowała m.in. w Fundacji Res Publica, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Parlamencie Europejskim. Studiowała stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas.
Marcin Bąba manager platformy internetowej, redaktor
Marcin Bąba redaguje codzienne briefingi, analizy, i raporty Polityki Insight. Odpowiada również za technologiczny rozwój serwisu i nowych produktów oraz nadzoruje pracę programistów. W latach 2007-2010 współtworzył "Res Publicę Nową" i był członkiem zarządu Fundacji Res Publica. Później współpracował z Biblioteką Narodową, gdzie zajmował się modernizacyjnymi i innowacyjnymi projektami. Jest redaktorem serwisu internetowego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersyetu Warszawskiego. Z wykształcenia historyk idei i socjolog.
Katarzyna A. Przybyła starszy redaktor
Redaktor i ekspert spraw międzynarodowych specjalizujący się w analizie politycznej oraz konfliktów. W latach 2014–2015 stypendystka Fulbrighta w Kroc Institute for International Peace Studies w Stanach Zjednoczonych. W 2018 r. uczestnik programu rozwoju przywództwa transatlantyckiego GMF - Marshall Memorial Fellowship. Przez ponad 7 lat pracowała w Departamencie Analiz Strategicznych BBN, gdzie zajmowała się obszarem byłego Związku Radzieckiego, relacjami NATO-Rosja, organizacjami międzynarodowymi i kontrolą zbrojeń. Doradzała również w Programie Pokój i Stabilizacja Fundacji Pułaskiego. Wcześniej dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej”. Twórca i kierownik studiów International Peace and Conflict Studies w Collegium Civitas w Warszawie. Skończyła stosunki międzynarodowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studia z badań nad pokojem (Peace Studies) na Uniwersytecie Notre Dame w USA.
Julita Żylińska redaktor
Julita Żylińska redaguje analizy, codzienne briefingi, raporty i publikacje Polityki Insight. Przedtem ponad 8 lat pracowała w Polskiej Agencji Prasowej (PAP), m.in. jako korespondent w Brukseli i redaktor działu gospodarczego. Była także zatrudniona w biurze prasowym Ministerstwa Gospodarki i w sektorze prywatnym. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim (magister) i filologię angielską na SWPS (licencjat).
dr Annabelle Chapman redaktor briefingu
Annabelle Chapman redaguje angielską wersję briefingu Polityki Insight. Jej artykuły z Polski i Ukrainy ukazały się m.in. w The Economist, Foreign Policy, Newsweek Europe i Financial Times. Ukończyła wschodnioznawstwo oraz politologię, filozofię i ekonomię na Uniwersytecie Oksfordzkim.
Max Belina-Brzozowski szef działu graficznego
W Polityce Insight Max Belina Brzozowski nadzoruje pracę działu graficzno-programistycznego i rozwija internetowe kanały sprzedaży. W ciągu ostatnich 12 lat zajmował się tworzeniem oraz koordynowaniem działań projektowych w reklamie i marketingu. Projektował m.in. dla Mastercard, PKP Intercity, Nivea (BDF), Grupy Sobieski, AIG/Lincoln, Liebrecht & wooD, Fashion House Group, Laura Ashley.
Justyna Nowak grafik
Justyna Nowak odpowiada za spójną stronę wizualną Polityki Insight. Specjalizuje się w kreacji i składzie na potrzeby druku. Zajmuje się też ekspozycją raportów zleconych, infografik oraz eksploatacją identyfikacji wizualnej podczas wydarzeń Polityki Insight. Absolwentka kierunku grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.
Maciej Kurczewski programista front-end
Maciej Kurczewski jest programistą front-end. Wieloletnie doświadczenie w programowaniu i projektowaniu graficznym wykorzystuje we wdrażaniu projektów digitalowych oraz przy wsparciu technologicznym zespołu Polityki Insight. Do jego zadań należy również obsługa techniczna i obróbka oraz postprodukcja nagrań PI Podcast - cyklu audycji przygotowywanych przez analityków PI.
Dagmara Bochyńska manager ds. sprzedaży
Dagmara Bochyńska odpowiada za sprzedaż oferty abonamentowej serwisu oraz kontakt z klientami Polityki Insight. Wcześniej związana z Noble Concierge i z Konfederacją Lewiatan, gdzie odpowiadała za sprzedaż indywidualną i obsługę uczestników Europejskiego Forum Nowych Idei. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Collegium Civitas, stypendystka Universidad Complutense de Madrid.
Michał Kiśluk asystent działu rozwoju biznesu
Michał Kiśluk odpowiada w Polityce Insight za kontakt z klientami. Wcześniej pracował w Siemens i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gdzie pełnił funkcję asystenta ministra w gabinecie politycznym. Jest absolwentem Administracji i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Helena Skąpska asystent dyrektora
Helena Skąpska jest asystentem Wawrzyńca Smoczyńskiego. Odpowiada za organizację spotkań, współpracę z zewnętrznymi instytucjami i kontakt z mediami. Ukończyła zarządzanie kulturą, etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz muzealnictwo na Uniwersytecie Warszawskim.