Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.wawrzynski@politykainsight.pl | +48 22 456 87 77

Warsaw European Conversation

Kogo z zagranicznych gości będzie można posłuchać na WEC 2024

Ludzie 2024-03-11
Na Warsaw European Conversation – dorocznej konferencji Polityki Insight, która odbędzie się 15 marca – o swojej wizji Europy będą mówić politycy, dyplomaci i eksperci.

Ludzie

Mark Leonard. Jest współzałożycielem i dyrektorem European Council on Foreign Relations (ECFR). To jeden z najbardziej rozpoznawalnych ekspertów i myślicieli w Europie zajmujących się geopolityką i Unią Europejską. W swojej ostatniej książce, „Wiek nie-pokoju.Współzależność jako źródło konfliktu” pisał o niepokojących go zjawiskach, np. wojnie handlowej między USA, a Chinami oraz braku zdolności krajów do współpracy w kwestiach globalnych np. w walce ze zmianami klimatu czy pandemią. W publicznych wystąpieniach przekonuje, że Zachód powinien robić wszystko, aby w społeczeństwie utrzymać poparcie dla pomocy Ukrainie. Leonard prowadzi jeden z najbardziej popularnych podcastów „Mark Leonards’s World in 30 Minutes”, który ukazuje się w każdy piątek.

Benjamin Haddad. Od 2022 r. jest posłem francuskiego Zgromadzenia Narodowego z ramienia partii Emmanuela Macrona – Odrodzenie. Zasiada w komisji praw europejskich. Jest też rzecznikiem prasowym partii w parlamencie. Zanim rozpoczął karierę polityczną, był m.in. dyrektorem programu ds. Europy w amerykańskim think tanku The Atlantic Council oraz analitykiem Hudson Institute w Waszyngtonie. W swojej publicystyce promował koncepcję autonomii strategicznej UE oraz bliższej współpracy transatlantyckiej w polityce wobec Chin i Rosji. Zna dobrze region Europy Środkowo-Wschodniej. W 2019 r. opublikował książkę „Paradise Lost: Europe in the world of Trump”.

Věra Jourová. Komisarka UE ds. wartości i przejrzystości jest główną promotorką rządów prawa w UE. Jest jedną z komisarzy i komisarek, którzy monitorują m.in. zmiany w wymiarze sprawiedliwości oraz wszczęcie wobec Polski procedury z art. 7. W lutym, jeszcze przed decyzją o odblokowaniu środków unijnych dla Polski, informowała, że plan gabinetu Donalda Tuska naprawy rządów prawa jest realistyczny. Obecnie prowadzi ona akcję informacyjną, objeżdżając Europę i zwracając uwagę na strategie zwalczania dezinformacji i zagranicznych wpływów na proces wyborczy, zwłaszcza w przeddzień czerwcowych wyborów do ParlEur. Przygotowywała Europejski Akt o Wolności Mediów (European Media Freedom Act – EMFA), który w tym tygodniu będzie głosowany w ParlEur. Celem EMFA jest ochrona pluralizmu i niezależności mediów w UE.

Stefano Sannino. Sekretarz generalny unijnej dyplomacji (Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – ESDZ) stanowisko przejął po Heldze Schmid, która została sekretarzem generalnym OBWE w Wiedniu. Sannino jest dyplomatą i urzędnikiem włoskim z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych. W swoich wystąpieniach, szczególnie po agresji Rosji na Ukrainę, apelował o wzmacnianie relacji między UE a NATO oraz bliską współpracę między obu organizacjami. Przed ESDZ pracował w dyrekcji generalnej ds. rozszerzenia (2010-2013) w KomEur, co wzmocniło jego kwalifikacje w zakresie przyjmowania nowych członków do UE. Wcześniej w polityce krajowej był doradcą premiera Romana Prodiego, który później został szefem KomEur.

Claudia Major. Jest szefową działu bezpieczeństwa międzynarodowego w czołowym niemieckim think tanku Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Należy do najbardziej rozpoznawalnych w UE ekspertek i komentatorek w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony europejskiej. W jednej ze swoich ostatnich publikacji szczególną uwagę zwraca na fakt, że nadal nie ma zgody w ramach NATO co do tego, kiedy i na jakich warunkach Ukraina będzie mogła przystąpić do Sojuszu. Wcześniej naukowo związana była z The Center for Security Studies (CSS) przy ETH w Zurychu, German Council on Foreign Relations (DGAP) i francuskim Instytutem Nauk Politycznych w Paryżu Sciences Po.

Román Arjona. To główny ekonomista w dyrekcji generalnej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP w KomEur. Oprócz swojej roli w Brukseli pełni funkcję wiceprzewodniczącego komitetu OECD ds. przemysłu, innowacji i przedsiębiorczości. W 2023 r. brał udział w projekcie badawczym londyńskiego Centrum Badań nad Polityką Gospodarczą (CEPR) analizującym stopień zależności UE od innych rynków w kluczowych sektorach gospodarki. Wcześniej pracował jako ekonomista w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym i OECD. Był również członkiem grupy doradczej Światowego Forum Ekonomicznego i ma tytuły naukowe uzyskane na Uniwersytecie w Walencji, College of Europe (Brugia) oraz Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (Florencja).

Manuel Lafont Rapnouil. To francuski planista, dyrektor centrum analiz, planowania i strategii we francuskim MinZagr. Jest ekspertem w dziedzinie polityki zagranicznej Francji, obronności i bezpieczeństwa UE oraz ONZ. W swoich ostatnich wypowiedziach podkreślał, że przekonanie Francji o potrzebie inwestowania w obronność UE wynika z potrzeby zapewnienia Paryżowi drugiej, po NATO, „polisy ubezpieczeniowej”. Przestrzegał, że w żadnym przypadku nie należy traktować tych dwóch wymiennie. Wcześniej pracował w European Council on Foreign Relations (ECFR) jako szef paryskiego biura i był analitykiem wizytującym w Center for Strategic and International Studies (CSIS) w Waszyngtonie.

Fot. Materiały prasowe WEC 2024

Napisz do autora
dr Kinga Brudzińska
starsza analityczka ds. europejskich
dr Kinga Brudzińska
PI Alert
10:00
28.06.2024

Szczyt UE: Kraje zaczęły dyskusję o wspólnych inicjatywach obronnych

Status

Przywódcy zatwierdzili nominacje na najwyższe stanowiska. Na szczycie UE, który zakończył się z czwartku na piątek, liderzy krajów Unii desygnowali Ursulę von der Leyen na drugą kadencję na czele KomEur, byłego portugalskiego premiera Antónia Costę na szefa RadEur oraz premierkę Estonii Kaję Kallas na szefową unijnej dyplomacji. Premierka Włoch Giorgia Meloni wstrzymała się od głosu przy wyborze von der Leyen i była przeciw Coście oraz Kallas. To oznacza, że Meloni szykuje się do twardych negocjacji i może zażądać wysokiej politycznej ceny w zamian za poparcie swej partii dla von der Leyen przy jej zatwierdzaniu w ParlEur. Premier Węgier Viktor Orbán głosował przeciw von der Leyen i wstrzymał się w sprawie Kallas.

Przyjęli agendę strategiczną Unii na lata 2024-2029. W najbliższej pięciolatce Unia postawiła sobie za cel m.in. udaną transformację cyfrową i zieloną dzięki „pragmatycznemu” podążaniu drogą do neutralności klimatycznej w 2050 r. Innym celem ma być wzmacnianie bezpieczeństwa i potencjału obronnego UE.

Von der Leyen mówiła o 500 mld euro na obronność przez dekadę. Taki szacunek KomEur co do planowanych unijnych inwestycji jej szefowa przedstawiła podczas posiedzenia RadEur. Polska i Francja były wśród krajów oczekujących, że KomEur jeszcze przed szczytem przedstawi możliwe opcje finansowania inwestycji w obronność, jak np. unijne finansowanie wspólnych wydatków ze wspólnego długu. Ten pomysł ostro zwalczały m.in. Niemcy i Holandia. Ostatecznie von der Leyen zdecydowała o przesunięciu debaty na czas po ukonstytuowaniu się nowej KomEur, czyli na jesień. A na szczycie – po ustnej prezentacji von der Leyen – tylko zainicjowano debatę o ewentualnym wspólnym finansowaniu projektów obronnych.

Polska przedłożyła dwa projekty obronne. Miałyby one być współfinansowane z funduszy UE. Polska i Grecja w przeddzień szczytu przedstawiły na piśmie uszczegółowioną koncepcję systemu obrony powietrznej dla Unii (Shield and Spear), którą premierzy Donald Tusk i Kyriakos Mitostakis – w bardziej ogólnej formie – zgłosili w maju. Ponadto Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zaprezentowały pomysł wspólnego wzmocnienia infrastruktury obronnej wzdłuż granicy UE z Rosją i Białorusią. Polska zabiega, by Unia radyklanie wyszła poza obecne plany wspierania przemysłu obronnego za pomocą funduszy unijnych i uzgodniła wydatkowanie pieniędzy na projekty obronne podobne do dwóch zaproponowanych. Ale państwa Unii są bardzo dalekie od konsensusu w tej kwestii.

Zełenski podpisał umowę z Unią w sprawie bezpieczeństwa. W dokumencie, który prezydent Wołodymyr Zełenski sygnował w Brukseli, wszystkie kraje członkowskie oraz UE jako całość zobowiązały się do działań, które „pomogą Ukrainie się bronić, opierać się działaniom na rzecz jej destabilizacji oraz powstrzymywać akty agresji w przyszłości”. Dokument przypomina o 5 mld euro, które Unia zamierza w 2024 r. przeznaczyć na pomoc wojskową i szkolenia (poza pomocą dwustronną krajów UE dla Kijowa). I zapowiada, że do 2027 r. „można przewidzieć dalsze porównywalne kwoty, zależnie od ukraińskich potrzeb”, co sumowałoby się do 20 mld euro. Umowa Ukrainy z UE to dodatek do dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa już podpisanych przez Ukrainę z kilkunastoma krajami, w tym USA, Zjednoczonym Królestwem, Niemcami, Francją, Włochami. Jak potwierdził w Brukseli premier Donald Tusk, trwają rozmowy Ukrainy również z Polską o tekście wzajemnych zobowiązań w kwestiach bezpieczeństwa.

PI Alert
21:00
09.06.2024

KO wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego

Koalicja Obywatelska uzyskała 38,2 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość 33,9 proc. – wynika z sondażu exit poll firmy Ipsos. Na trzecim miejscu jest Konfederacja z poparciem 11,9 proc., dalej – Trzecia Droga (8,2 proc.), Lewica (6,6 proc.) oraz Bezpartyjni Samorządowcy (0,8 proc.) i Polexit (0,3 proc.). Według badania exit poll KO uzyskała 21 mandatów w Parlamencie Europejskim, PiS – 19, Konfederacja – sześć mandatów, Trzecia Droga – cztery, a Lewica – trzy. Według exit poll frekwencja wyniosła 39,7 proc.

Według pierwszej projekcji Parlamentu Europejskiego największą siłą pozostanie centroprawicowa Europejska Partia Ludowa (EPL), do której należy m.in. PO i PSL – będzie miała 181 europosłów w 720-osobowym europarlamencie. Centrolewicowej frakcji Socjalistów i Demokratów (S&D), do której należy m.in. polska Lewica, powinno przypaść 135 mandatów, a liberalnemu klubowi Odnowić Europę (m.in. Polska 2050) – 82 mandaty. To daje łącznie 398 mandatów koalicji tych trzech centrowych frakcji (EPL, S&D i Odnowić Europę), na której dotychczas opierała się Komisja Europejska kierowana przez Ursulę von der Leyen. Wedle tej samej projekcji europarlamentu frakcja Zielonych zdobyła 53 mandaty, frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której jest m.in. PiS – 71 mandatów, a radykalnie prawicowy klub Tożsamość i Demokracja – 62 mandaty.

Publikacje
Publikacje
Publikacje