Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.wawrzynski@politykainsight.pl | +48 22 456 87 77

Ryzyka i Trendy

Zmiany wewnętrzne i zawieszenie Schengen mogą uderzyć w polską gospodarkę

Tylko w PI Relacja 2016-02-16
Zmiany instytucjonalne i decyzje polityczne mogą doprowadzić do wyjścia niektórych inwestorów z Polski. Rozwojowi gospodarczemu mogą też zagrozić coraz trudniejsze warunki dla eksporterów na wschodnich rynkach.

Uczestnicy panelu

Czy zagraniczni inwestorzy zaczną omijać Polskę? Marcin Petrykowski, dyrektor zarządzający, Standard & Poor's, Warszawa
Jak nadrobić zaległości w gospodarce cyfrowej? Jacek Niewęgłowski, członek zarządu ds. strategii i rozwoju biznesu, P4
Co czeka polskich eksporterów na kluczowych rynkach? Olaf Osica, dyrektor ds. oceny ryzyk, Polityka Insight

Punkty kluczowe

Petrykowski: Zmiany instytucjonalne obniżają wiarygodność Polski. Dyrektor zarządzający biura S&P w Warszawie przedstawił powody, które stały za decyzją o obniżeniu ratingu Polski z A- do BBB+ oraz perspektywy z pozytywnej na negatywną. Jak podkreślał, agencja ocenia jedynie ryzyko inwestycji w obligacje skarbowe emitowane przez rząd, a nie całą perspektywę inwestycyjną. Dodał, że ocena instytucjonalna stanowi jedną czwartą oceny kraju, a analitycy S&P przy rewizji ratingu wzięli pod uwagę zmiany w TrybKon, ustawie medialnej i ustawie o służbie cywilnej. Agencja może dalej obniżyć rating Polski, jeżeli kolejne zmiany odbiją się na sektorze finansów publicznych lub zmienią zasadniczo model wzrostu gospodarczego.

Redukcja deficytu może zmienić ocenę S&P. Według Petrykowskiego inwestorzy boją się, że Polska pójdzie śladem Węgier, które zostały wykluczone z części portfeli, głównie z powodu decyzji politycznych. Taki scenariusz byłby dla Polski bardzo negatywny - jedną z największych zalet Polski dla inwestorów zagranicznych była przewidywalność polskiej polityki. Ostatnie miesiące zachwiały tym przekonaniem, zwłaszcza wśród inwestorów krótkoterminowych. Petrykowski przypomniał, że analitycy S&P obawiają się utraty niezależności przez bank centralny, dlatego będą bacznie przyglądać się nie tylko osobie nowego prezesa NBP, ale także trybowi jego wyboru. Pozytywnie na rating Polski mogłoby wpłynąć z kolei obniżenie deficytu budżetowego.

Niewęgłowski: Mniejszy nacisk na duże projekty w ramach e-państwa. Zdaniem Jacka Niewęgłowskiego, członka zarządu P4 ogólny stan gospodarki cyfrowej w Polsce nie jest krytyczny, choć widoczne są zaległości w innowacyjności czy kompetencjach cyfrowych społeczeństwa. Państwo powinno inwestować mniej czasu i środków w wielkie projekty informatyczne w ramach tzw. e-państwa, gdyż są one obarczone większym ryzykiem fiaska. Zamiast tego administracja mogłaby się skupić na punktowych usprawnieniach, np. ułatwieniu autoryzowania transakcji i identyfikowania użytkowników za pomocą podpisu elektronicznego. Do firm docierają jednak pozytywne impulsy z rządu i MinCyfr, zapowiadające zmiany w alokacji środków. Są one konieczne, gdyż dalsze pogłębianie luki w gospodarce cyfrowej może odbić się na konkurencyjności całej polskiej gospodarki w ciągu dwóch-pięciu lat.

Osica: Dwa główne ryzyka dla polskich eksporterów. Zdaniem dyrektora Polityki Insight ds. oceny ryzyk polskim firmom zagraża najbardziej możliwość zawieszenia otwartych granic i renacjonalizacji przedsiębiorstw w państwach Unii. Olaf Osica podkreślił, że południowe i południowo-zachodnie granice Niemiec już teraz są w dużym stopniu kontrolowane - według niego niebawem podobnie może przedstawiać się sytuacja na granicy wschodniej z Polską. Osica zwrócił uwagę na panującą w państwach Unii „atmosferę przyzwolenia” dla wspierania krajowych przedsiębiorców kosztem ich zagranicznych konkurentów. W ocenie Osicy przejawem tego trendu jest m.in. dyskusja o płacy minimalnej w Niemczech.

Rosja wciąż zamknięta, Iran odległą szansą. Osica zwrócił uwagę, że prawdopodobne zniesienie unijnych sankcji gospodarczych wobec Rosji nie musi wcale oznaczać otwarcia tamtejszych rynków dla przedsiębiorców z Polski. W jego ocenie polityka gospodarcza Moskwy jest funkcją jej celów politycznych, a w sytuacji, gdy rząd polski jest krytyczny wobec Rosji, embarga na polskie produkty mogą zostać utrzymane. Przed polskimi eksporterami otwierają się nowe rynki, takie jak Iran, który wychodzi z reżimu sankcyjnego, ale wejście na nie wymaga silnego wsparcia politycznego i wiedzy na temat lokalnych warunków prawno-regulacyjnych, po którą polskie firmy sięgają jeszcze niechętnie.

Napisz do autora
Piotr Sobolewski
starszy analityk ds. sektora finansowego
(+48) 22 436 73 16
p.sobolewski@politykainsight.pl
Piotr Sobolewski
PI Alert
09:30
15.03.2024

Rozpoczęła się konferencja Warsaw European Conversation

Właśnie zaczęła się konferencja Warsaw European Conversation organizowana przez Politykę Insight oraz European Council on Foreign Relations. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

PI Alert
15:28
11.01.2024

Andrzej Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika.

Jak powiedział prezydent wpływ na tę decyzję miało podjęcie przez obu skazanych strajku głodowego oraz prośba ich małżonek o uwolnienie obu polityków PiS. Wniosek Dudy trafi teraz do ProkGen Adama Bodnara w celu zaopiniowania. Prezydent oczekuje, że Bodnar wstrzyma decyzję o wykonaniu kary jeszcze przed rozpoznaniem wniosku i że niezwłocznie uwolni Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Publikacje
Publikacje
Publikacje