Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.kisluk@politykainsight.pl | +48 792 073 302

Ryzyka i Trendy

Jak Facebook walczy z dezinformacją

Ryzyka i Trendy 2019 Relacja 2019-03-04
Facebook zwiększył już przejrzystość reklam politycznych. Aby przeciwdziałać ingerencji w wybory, potrzebna jest jednak współpraca wielu instytucji.

Relacja

David Agranovich: dezinformacja to wyścig zbrojeń. W swoim wystąpieniu szef wydziału zwalczania zagrożeń Facebooka zdefiniował skoordynowane, pozorowane działania (coordinated inauthentic behaviour) jako „pewną grupę stron lub współpracujących ze sobą osób, które manipulują lub wprowadzają internautów w błąd na temat tego, kim są lub jakie podejmują działania w celu osiągnięcia strategicznych korzyści”. Według Agranovicha Facebook stara się eliminować takie działania na trzech etapach – tworzenia, realizacji i wzmacniania. Wykorzystuje do tego sztuczną inteligencję, która pomaga identyfikować i usuwać fałszywe konta; korzysta również z pomocy specjalistów, którzy identyfikują i usuwają bardziej złożone sieci. Autorzy kampanii dezinformacyjnych sięgają jednak po coraz bardziej wyrafinowane strategie – pozyskują legalne konta, a także mieszają prawdziwe i fałszywe informacje. Agranovich zwrócił też uwagę, że „jednym z największych wyzwań dla sieci społecznościowych są nieautentyczni aktorzy, którzy wtapiają się w prawdziwe społeczności”. Dodał, że choć Facebook nie widział jeszcze szeroko zakrojonych prób ingerowania w europejskie wybory, „nie oznacza to, że ich nie będzie”.

Anika Geisel: narzędzia zapewniające przejrzystość reklam politycznych. Szefowa działu Facebooka odpowiadającego za politykę publiczną w kontekście wyborów w regionie MENA przedstawiła szczegółowe plany firmy dotyczące okresu poprzedzającego majowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Osoby, które będą chciały kupić reklamy polityczne (również te dotyczące jedynie tematów kampanii*), będą musiały potwierdzić swoją tożsamość i lokalizację. Facebook udostępnił również publiczną bibliotekę reklam politycznych, która będzie zawierać informacje o tym, kto wykupił daną reklamę, jaki jest jej wpływ i jakie są dane demograficzne jej odbiorców. Zestaw narzędzi, której mają zapewnić przejrzystość działań związanych z kampanią wyborczą, będzie dostępny w Europie pod koniec marca 2019 r.

Michał Boni: potrzebujemy współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Europoseł omówił potrzebę kompleksowego, angażującego wiele stron podejścia do usuwania tzw. fake news i eliminowania twórców fałszywych treści z sieci. Zachęcał agencje rządowe, instytucje akademickie i media do współpracy. Wskazał też na inicjatywy na poziomie europejskim, które w przyszłości mogłyby posłużyć jako ramy określające poziom zaangażowania krajów członkowskich, wskazując w szczególności na tzw. Eurocom, czyli opracowany we wrześniu 2018 r. kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Boni ostrzegł jednak przed narzucaniem prawodawstwa na poziomie europejskim, tłumacząc, że proste środki zakazujące publikacji fałszywych informacji nie byłyby w stanie rozwiązać tak złożonej kwestii.

Robert Kośla: krajowe agencje opracowują odpowiedzi na cyberzagrożenia. Dyrektor departamentu cyberbezpieczeństwa w MinCyfr podkreślił, że resort analizuje zagrożenia wyborcze z Krajowym Biurem Wyborczym (KBW) i planuje przeprowadzić ćwiczenia warsztatowe z ochrony bezpieczeństwa wyborów. Kośla zapowiedział pracę nad krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, którego zakres został określony w ustawie z sierpnia 2018 r. – jej celem jest zidentyfikowanie krytycznej infrastruktury IT w Polsce i opracowanie skoordynowanego mechanizmu reagowania na cyberincydenty. W resorcie cyfryzacji omawiano też przyjęcie regulacji, które pomogłyby identyfikować fałszywe treści, ale ministerstwo uznało, że nie ma takiej potrzeby, bo przepisy byłyby podobne do norm nakreślonych na poziomie europejskim.

Beata Biel i Łukasz Lipiński: umiejętność korzystania z mediów wymaga dostępu do danych. Dziennikarka śledcza z TVN24 zwróciła uwagę, że reporterzy i instytucje badawcze skorzystają z dostępu do danych dotyczących fałszywych treści gromadzonych przez Facebooka. Biel dodała, że może to pomóc inicjatywom edukacyjnym, które pokazują obywatelom, jak oceniać informacje. Redaktor naczelny Polityki.pl dodał, że dezinformacja istniała zawsze, ale współczesne niepokojące trendy obejmują promowanie fałszywych treści przez podmioty państwowe. Lipiński wspomniał o materiale wideo szeroko rozpowszechnionym na Facebooku, który przedstawiał nieprawdziwe informacje dotyczące polityka Guya Verhofstadta; okazało się, że materiał był sponsorowany przez węgierski rząd.

Richard Lappin: instytucje monitorujące wybory są świadome zagrożeń. Zastępca dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE powiedział, że w ramach działań monitorujących wybory w Europie organizacja przyglądała się środowiskom internetowym. Podczas spotkania Lappin zachęcał uczestników do przekazywania rekomendacji, które mogłyby zostać uwzględnione w ostatecznym raporcie wyborczym dla Polski. Rządy muszą bowiem wykazać, że uwzględniły zalecenia OBWE, więc odpowiednio wczesne zgromadzenie opinii zainteresowanych stron mogłoby ułatwić współpracę zarówno przed wyborami w 2019 r., jak i po nich.

Jakub Turowski: inwestycje w sprawdzanie faktów i partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce. Szef polityki publicznej Facebooka na Polskę i kraje bałtyckie chciałby wprowadzić tu mechanizmy pozwalające sprawdzać informacje na Facebooku. Ta inicjatywa, która działa już w innych krajach, polega na współpracy z niezależnymi specjalistami w celu oceny wiarygodności treści. Analizy przyczyniają się do obniżenia rangi fałszywych informacji, co prowadzi do ograniczenia ich widoczności. W Polsce Facebook nawiązał również współpracę z Polską Agencją Prasową (PAP) w zakresie umiejętnego korzystania z mediów oraz działań edukacyjnych w sieci.

Debata „Jak zapewnić bezpieczeństwo wyborów w erze cyfrowej i obronę demokracji w internecie” została zorganizowana przez Politykę Insight we współpracy z Facebookiem w ramach konferencji Ryzyka i Trendy 2019. Przedstawicielami Facebooka byli Jakub Turowski, szef polityki publicznej na Polskę i kraje bałtyckie, Anika Geisel, szefowa ds. polityki publicznej w kontekście wyborów regionie MENA oraz główny prelegent David Agranovich, szef wydziału zwalczania zagrożeń Facebooka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich ministerstw, prywatnych firm, organizacji międzynarodowych i mediów.

* Reklamy, które nie wspominają o kandydacie lub partii politycznej, ale omawiają istotne treści będące tematem debaty publicznej.

Napisz do autora
Rachel Van Horn
Rachel Van Horn
PI Alert
15:10
15.01.2020

Chróstny nowym szefem UOKiK

Komisja KanPrem wybrała Tomasza Chróstnego na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chróstny był od sierpnia 2019 r. wiceprezesem Urzędu odpowiedzialnym m.in. za ochronę konsumentów. Wcześniej był dyrektorem departamentu analiz gospodarczych MinTech. Dotychczasowy prezes Marek Niechciał 1 lutego obejmie funkcję wiceprezesa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W pierwszej kolejności Chróstny dostosuje strukturę Urzędu do walki z zatorami płatniczymi, będzie też wspierać kredytobiorców frankowych w sprawach sądowych.

PI Alert
12:52
09.01.2020

Kwieciński prezesem PGNiG

Rada nadzorcza koncernu powołała Jerzego Kwiecińskiego, byłego MinRoz w rządzie Mateusza Morawieckiego, na stanowisko szefa zarządu PGNiG. Zastąpi on Piotra Woźniaka, który kierował spółką od grudnia 2015 r. Rada nadzorcza powołała też do kierownictwa PGNiG Jarosława Wróbla, Przemysława Wacławskiego i Arkadiusza Sekścińskiego. W zarządzie pozostał natomiast Robert Perkowski. Wprowadzone zmiany wzmocnią wpływy premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Orlenu Daniela Obajtka w spółce.

Publikacje
Publikacje
Publikacje