Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.kisluk@politykainsight.pl | +48 792 073 302

Ryzyka i Trendy

Kto i jak wpłynie na energetyczną transformację

Ryzyka i Trendy 2020 Relacja 2020-02-04
Transformacja energetyczna może przyczynić się do wzrostu innowacyjności, ale powstrzymanie globalnego ocieplenia nie będzie możliwe bez udziału korporacji.

Relacja

Emilewicz: Epoka korzystania z zasobów naturalnych przechodzi do historii. – Stoimy przed nowym modelem gospodarki bazującej na umiarze i samoograniczaniu się. Wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu będzie jednak dla Polski ogromnym wyzwaniem – mówiła w wystąpieniu otwierającym konferencję MinRoz Jadwiga Emilewicz. Jej zdaniem wyznaczenie ambitnych celów klimatycznych jest ważne, ale trzeba pamiętać o konsekwencjach takiej polityki dla gospodarki. – Nie wiemy, czy w Europie będzie jeszcze miejsce pod huty, ponieważ dzisiaj nie ma technologii, która pozwala wytapiać stal bez emisji CO2. Jeśli nasze cele polityczne doprowadzą do ucieczki emisji, wówczas stracimy na konkurencyjności i nie pomożemy planecie – stwierdziła.

Emilewicz: Demokratyzacja energetyki jest nieodwracalna. Minister mówiła też, że ostatni rok był czasem rewolucji w krajowym sektorze energetycznym. „W Polsce działa już ponad 100 tys. prosumentów, a do sieci podłączone są elektrownie fotowoltaiczne o mocy ponad 1 GW mocy. Tego trendu nie da się już w Polsce powstrzymać”. Emilewicz zapowiedziała nowelizację ustawy lokalizacyjnej, która w 2016 r. ograniczyła możliwość budowy farm wiatrowych na lądzie. Jej zdaniem postęp technologiczny sprawił, że nowoczesne wiatraki nie są już tak uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. „Uruchomimy inwestycje nowej generacji. Nie będzie już lasów wiatrowych”. Zapowiedziała również, że to ona będzie gospodarzem zebrania grupy państw przyjaciół przemysłu przed czerwcową Radą Europejską, na której Polska ma zdecydować, czy przyjmie cel neutralności klimatycznej.

Gardiner: To korporacje są problemem dla planety, nie nasze złe nawyki. Zdaniem Beth Gardiner, amerykańskiej dziennikarki i autorki książki „Uduszeni. Toksyczna prawda o powietrzu, którym oddychamy”, decyzje, które podejmujemy na co dzień, mają znaczenie, ale to od wielkich korporacji zależy tempo, w jakim planeta się ociepla. – Konsumenci nie są w stanie samodzielnie powstrzymać globalnego ocieplenia. To, że wymienimy żarówki na energooszczędne, nie sprawi, że Polska odejdzie od węgla – powiedziała. Gardiner podkreśliła, że 100 światowych firm z sektora energetycznego odpowiada za ponad 70 proc. światowych emisji CO2. Jej zdaniem pytania o to, czy jesz mięso lub latasz samolotem, sprawiają, że uciekamy od dyskusji o odpowiedzialności wielkich firm za zmiany klimatu.

Buzek: Neutralność klimatyczna będzie naszym napędem na kolejne dekady. – Mój rząd zamknął 21 kopalń węgla w ciągu jednego roku, po wielu miesiącach ciężkich negocjacji. Jeśli jesteśmy otwarci na obywateli, na dialog z nimi, cele neutralności klimatyczne będą osiągalne – mówił Jerzy Buzek, b. premier i przewodniczący ParlEur. Jego zdaniem polski rząd musi wpisać swoją politykę w Europejski Zielony Ład i przyjąć cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Inaczej Polska nie powinna spodziewać się wsparcia od Europy. Z kolei Unia, poza pomaganiem biedniejszym krajom w ich walce ze zmianami klimatu, powinna dawać przykład. „Musimy wysyłać sygnał i zachęcać do ambitniejszej polityki kraje takie jak Rosja, Chiny i Indie”.

Gómez: Biznes musi wychowywać klientów. – Świadomość społeczna problemów środowiskowych jest coraz większa, ale z badań wynika, że ludzie często nie wiedzą, jak ich działania mogą przyczynić się do ratowania klimatu – powiedziała Carolina García Gómez, prezes Ikea Polska. Jej zdaniem firmy powinny nie tylko ograniczać swój wpływ na środowisko i dostosowywać modele biznesowe do zmieniającego się klimatu, lecz także promować zrównoważony styl życia wśród swoich klientów. Jeśli miliard ludzi przestanie używać plastiku, będzie to miało ogromne znaczenie dla świata. Według Gómez produkty tworzone w sposób przyjazny dla środowiska nie mogą być zarezerwowane wyłącznie dla bogatych.

Dowgielewicz: Zielona transformacja jest szansą jak rok 1989. – W Polsce mamy skłonność do myślenia apokaliptycznego. Tymczasem zielona transformacja stwarza wiele przestrzeni dla innowacji, które zwiększą naszą konkurencyjność – stwierdził Mikołaj Dowgielewicz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Podkreślił, że nowa polityka inwestycja EBI wyklucza finansowanie projektów gazowych po 2022 r., ale do tego czasu bank nie porzuci tego typu inwestycji w Polsce. Polska powinna jednak działać, by zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Transformacja energetyczna to dla gospodarki szansa porównywalna z przejściem od komunizmu do kapitalizmu.

Napisz do autora
Robert Tomaszewski
starszy analityk ds. energetycznych
Robert Tomaszewski
PI Alert
14:00
08.04.2020

RPP po raz kolejny obniża stopy procentowe

W reakcji na pandemię koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopę referencyjną NBP z 1 do 0,5 proc., lombardową z 1,5 do 1 proc., a depozytową z 0,5 do 0 proc. To już druga obniżka stóp w ciągu ostatniego miesiąca: 17 marca RPP ścięła stopę referencyjną z 1,5 do 1 proc. Choć przez decyzję Rady zmniejszą się dochody odsetkowe banków, to pomoże ona firmom i gospodarstwom domowym, ponieważ przyczyni się do obniżenia wysokości rat kredytowych.

PI Alert
11:22
08.04.2020

TrybSpra zamroził Izbę Dyscyplinarną SN

Trybunał uwzględnił wniosek KomEur o zastosowanie środków tymczasowych. Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia działalności ID SN, do której właściwości należały sprawy dyscyplinarne sędziów. W ocenie TrybSpra istnieją poważne wątpliwości co do gwarancji niezależności i bezstronności izby. Decyzja zablokuje funkcjonowanie modelu sądownictwa dyscyplinarnego sędziów wprowadzonego przez PiS. Jeśli rządzący się do niej nie zastosują, w przyszłości Polsce mogą grozić kary finansowe.

Publikacje
Publikacje
Publikacje