Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.kisluk@politykainsight.pl | +48 792 073 302

Ryzyka i Trendy

R&T 2021: O transformacji energetycznej i zdrowiu

Zapowiedź 2021-02-16
Jakie będą polityczne i społeczne skutki transformacji energetycznej i co planuje minister zdrowia - to niektóre pytania kolejnej sesji na Ryzykach i Trendach.

Klimat i energia (10.00)

Co przyniesie transformacja. Europa coraz szybciej odchodzi od paliw kopalnych. Transformacji energetycznej sprzyja to, że energia z wiatru i słońca jest coraz tańsza, a społeczna świadomość skutków zmian klimatu – coraz większa. Politycy nie chcą już mówić o węglu, biznes stara się ograniczać swój wpływ na środowisko, a odbiorcy coraz częściej produkują prąd we własnych domach. Ekonomiczne mechanizmy transformacji rozumiemy już dobrze. Jakie będą jednak jej społeczne i polityczne skutki? I czy państwa, które budowały swoją potęgę na eksporcie paliw, czeka zapaść?

Timmermans o tym, czy transformacja może być pokojowa. Frans Timmermans to holenderski polityk i wiceprzewodniczący KomEur. Odpowiada za wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, czyli najambitniejszej strategii klimatycznej na świecie, której celem jest wyzerowanie emisji w Unii do 2050 r. Robert Tomaszewski i Dominik Brodacki, analitycy PI, zapytają go, jak transformacja wpłynie na demokrację i czy państwa narodowe są w stanie ją jeszcze kontrolować. Zastanowią się z gościem nad tym, czy rosnące zagrożenie ubóstwem energetycznym nie tchnie nowego życia w populizm, a unijny komisarz opowie o geopolitycznych konsekwencjach dekarbonizacji i jej wpływie na państwa zależne od eksportu paliw kopalnych, takie jak Rosja i Arabia Saudyjska.

Wildberger o przyszłości energetyki i odpowiedzialności biznesu za transformację. Karsten Wildberger jest od 2016 r. członkiem zarządu E.ON, jednego z największych niemieckich koncernów energetycznych, gdzie odpowiada m.in. za rynki energii, transformację cyfrową i marketing. Wcześniej pracował w BCG, a także w firmach telekomunikacyjnych, takich jak T-Mobile i Vodafone; ma doktorat z fizyki teoretycznej. W czasie Ryzyk i Trendów Robert Tomaszewski zapyta go o przyszły kształt rynku energii, a także o to, jak transformacja i rosnąca liczba prosumentów zmienią rolę wielkich koncernów. Wildberger opowie natomiast o odpowiedzialności starej energetyki, która przez lata bogaciła się na paliwach kopalnych, za koszty dekarbonizacji.

Kasprzak, Messerszmidt i Zygmunt o tym, czy transformacja może być sprawiedliwa. W ostatniej części bloku energetycznego analityczka think tanku Ember Małgorzata Kasprzak wraz z przewodniczącą Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Inżynieryjno-Technicznych „Kadra” Kopalni Węgla Brunatnego Konin Alicją Messerszmidt oraz ekspertką ds. klimatu z Polskiej Zielonej Sieci Izabelą Zygmunt porozmawiają o tym, czy transformacja energetyczna z „ludzką twarzą” jest możliwa. Kasprzak opowie, jak ambitniejsze cele klimatyczne Unii przełożą się na ceny energii, Messerszmidt powie, jak na transformację patrzą pracownicy Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin, a Zygmunt zastanowi się, czy da się przeprowadzić dekarbonizację tak, by uniknąć społecznego wykluczenia.

Zdrowie (15.00)

Jak wyzdrowieć po COVID-19. Pandemia koronawirusa uwypukliła szereg zaniedbań i strukturalnych problemów w polskim systemie ochrony zdrowia: niedobory kadr, niedoinwestowanie placówek i trudności w dostępie pacjentów do usług zdrowotnych. Dziesiątki tysięcy nadmiarowych zgonów w 2020 r. stały się przyczynkiem do dyskusji o zmianach, które są potrzebne, by w przyszłości system lepiej poradził sobie z podobnymi wstrząsami. Jaki sposób organizacji systemu ochrony zdrowia jest najbardziej optymalny? Czy centralne zarządzanie daje lepsze efekty od zdecentralizowanego? Jakie usprawnienia i reformy można wprowadzić jeszcze w tym roku, a na jakie potrzeba co najmniej jednej kadencji?

Niedzielski o planach na resztę kadencji. Adam Niedzielski od sierpnia 2020 r. jest szefem MinZdro, a stanowisko to objął po blisko dwóch latach kierowania NFZ; jest pierwszym od wielu kadencji ministrem niebędącym lekarzem. W rozmowie z Piotrem Żakowieckim, starszym analitykiem ds. zdrowotnych PI, Niedzielski przedstawi swoją wizję racjonalnego systemu ochrony zdrowia i inicjatywy, nad którymi pracuje jego resort. Minister opowie m.in. o tym, jak w jego ocenie powinna wyglądać tzw. piramida świadczeń, dlaczego nie ma alternatywy dla centralnego zarządzania szpitalami i jakich zmian w finansowaniu systemu można się spodziewać przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi.

Eksperci o warunkach sukcesu reform zdrowotnych. Na Ryzykach i Trendach Żakowiecki poprowadzi panel dyskusyjny z udziałem Marii Libury (Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), Roberta Mołdacha (Instytut Zdrowia i Demokracji) i Łukasza Jankowskiego (Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie). Rozmowa będzie dotyczyć kluczowych aspektów prowadzenia polityki zdrowotnej, m.in. właściwego identyfikowania celów, rzetelnych konsultacji z interesariuszami, a także dobrej komunikacji między decydentami a uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Eksperci wskażą, jakie wnioski płyną z pandemii i które obszary wymagają największej uwagi, ocenią też szanse na wdrożenie potrzebnych reform do 2023 i 2030 r.

Klimat i energia

Zdrowie

Napisz do autora
Robert Tomaszewski
szef działu energetycznego
Robert Tomaszewski
Napisz do autora
Piotr Żakowiecki
b. starszy analityk ds. zdrowotnych
Piotr Żakowiecki
PI Alert
08:45
30.09.2022

BFG ratuje Getin Noble Bank przed upadłością

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, kontrolowanego przez Leszka Czarneckiego. Powodem było zagrożenie banku upadłością, brak przesłanek do poprawy sytuacji i stwierdzenie, że takie działania leżą w interesie publicznym. BFG podjął decyzję na podstawie oszacowania firmy Deloitte Advisory, które wykazało, że kapitały własne banku są ujemne i wynoszą -3,6 mld zł. Łącznie kwota przeznaczona na ratowanie banku sięga 10,3 mld zł, z czego 6,9 mld zł pochodzi ze środków BFG, a niecałe 3,5 mld zł z funduszy systemu ochrony banków komercyjnych, założonego przez osiem największych banków w Polsce. Pomoc zakłada utworzenie instytucji pomostowej działającej pod nazwą Velo Bank, w której 51 proc. udziałów obejmie BFG, a 49 proc. system ochrony.

PI Alert
12:20
23.09.2022

PSE ogłaszają okres zagrożenia w systemie energetycznym

Po raz pierwszy w historii Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okres zagrożenia na rynku mocy, który będzie obowiązywał 23 września w godzinach 19-21. Jest to efekt braku wystarczającej nadwyżki mocy w systemie energetycznym, spowodowany awariami elektrowni i niską produkcją energii z farm wiatrowych. W takiej sytuacji elektrownie, które posiadają kontrakty mocowe, są zobowiązane dostarczyć moc do dyspozycji PSE. Ma to wyeliminować ryzyko destabilizacji pracy sieci i blackoutu. Ogłoszenie okresu zagrożenia nie ma wpływu na odbiorców energii, chyba że uczestniczą w rynku mocy jako tzw. jednostki redukcji zapotrzebowania.

Publikacje
Publikacje
Publikacje