Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.kisluk@politykainsight.pl | +48 792 073 302

Ryzyka i Trendy

R&T 2021: O gospodarce, pracy i edukacji

Zapowiedź 2021-02-18
Jakie wyzwania czekają gospodarkę po epidemii i jak przygotować system edukacyjny do zmieniającego się rynku pracy - tego dowiedzą się Państwo na Ryzykach i Trendach.

Gospodarka (10.00)

Jaki jest plan odbudowy. Pierwsze półrocze 2020 r. ubiegło pod znakiem skrajnej niepewności i nerwowych dyskusji o tym, jak duży będzie polockdownowy kryzys i czy odbicie gospodarcze będzie przebiegało w kształcie litery V, U, czy może wręcz L. Gospodarka jeszcze nie wyszła z covidowego zakrętu, ale nauczyła polityków i zarządy słuchać, szukać synergii i opanowywać niepewność poprzez większą elastyczność i możliwie szybkie reakcje na zmieniające się okoliczności. Czy to jest czas na wieloletnie plany czy na zarządzanie w trybie permanentnego kryzysu? Jak firmy przygotują się na funkcjonowanie w okolicznościach pełzającej katastrofy klimatycznej?

Gowin o tym, że chce zmieniać polską gospodarkę w porozumieniu z biznesem. Wicepremier Jarosław Gowin jest MinRoz od października 2020 r. Wcześniej w latach 2015-2020 był MinNau w rządzie PiS, a od 2011 do 2013 r. MinSpra w rządzie PO-PSL. Rozmowa o pomysłach MinRoz na gospodarkę odbywa się w niełatwym czasie - trwa zamieszanie w Porozumieniu, partii Gowina. Prace nad polskim „nowym ładem” się przeciągają, a w Zjednoczonej Prawicy panuje niepewność i dezorientacja. Dyrektor zarządzający PI Andrzej Bobiński będzie starał się ustalić, jak wicepremier ocenia swoją sprawczość w kształtowaniu kierunków rozwoju polskiej gospodarki. Zapyta o to, jaką rolę w tworzeniu kolejnych rządowych planów powinien odgrywać biznes, a także co MinRoz chce po sobie zostawić, gdy skończy swoją rządową misję.

Ducarroz o tym, jakie obowiązki mają operatorzy wobec państwa i społeczeństwa. Julien Ducarroz kieruje Orange Polska od września 2020 r. Wcześniej przez cztery lata był prezesem Orange Moldova. W ciągu 18-letniej kariery w grupie był związany m.in. z Orange Romania jako dyrektor strategii i CCO oraz Orange Nederland, gdzie odpowiadał za wdrażanie zarządzania wydajnością w sześciu krajach. Bobiński zapyta go, czy plany rządu pasują do strategii Orange Polska. Rozmówcy będą dyskutowali o przemyśle 4.0 oraz o tym, na ile to niegdyś modne hasło staje się rzeczywistością i jaką funkcję w rozwoju przemysłu mają pełnić operatorzy telekomunikacyjni. Bobiński i Ducarroz porozmawiają też o roli, jaką Orange chce odegrać w dekarbonizacji gospodarki, oraz o tym, jak operator może przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu.

Brodin o tym, jak radzić sobie z nieprzewidywalnością. Jesper Brodin jest prezesem zarządu IngkaGroup (wcześniej IKEA Group) od września 2017 r. Z grupą IKEA związany jest od 1995 r. W toku kariery zawodowej pełnił funkcje m.in. asystenta założyciela firmy Ingvara Kamprada i prezesa Andersa Dahlviga oraz dyrektora zarządzającego ds. asortymentu i zaopatrzenia w Inter IKEA Group. Bobiński zapyta Brodina o jego opinię na temat, który przewija się przez całe tegoroczne Ryzyka i Trendy - na ile pandemia wszystko zmieniała, a na ile przyśpieszyła zachodzące wcześniej procesy. Porozmawiają też o tym, jaki jest koszt dla organizacji wynikający z ciągłej zmienności, która wydaje się konieczna, żeby zarządzać firmą w czasach zarazy.

Praca i edukacja (15.00)

Jak przygotować się do przyszłości. W przyszłości życie społeczne i zawodowe będzie kształtowane przez dwa ścierające się trendy: głębokie przemiany demograficzne i szybki postęp technologiczny. Czy pandemia koronawirusa dała nam przedsmak tego, jak świat pracy i nauki będzie musiał dostosować się do nowej rzeczywistości? Jak przygotowywać się do funkcjonowania w świecie pełnym niepewności? Czy i jak powinniśmy zreformować edukację, by szkoła lepiej przygotowywała do współczesnych wyzwań?

Albin o tym, jak automatyzacja zmieni rynek pracy. Rafał Albin jest dyrektorem marketingu i operacji Microsoft Polska od sierpnia 2020 r. Wcześniej, m.in. jako CEE Enterprise Channel Management Lead, wspierał proces transformacji cyfrowej klientów Microsoftu w ramach kanału partnerskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zanim dołączył do polskiego oddziału Microsoftu w 2009 r., przez wiele lat był związany z rynkiem dystrybucyjnym - zajmował szereg stanowisk, głównie w AB SA. Analityczka ds. gospodarczych Hanna Cichy zapyta go, czy i jak bardzo proces automatyzacji gospodarki przyśpieszył w czasie pandemii. Cichy i Albin będą rozmawiali o blaskach i cieniach automatyzacji. Zastanowią się też, jakie zawody zyskają na znaczeniu, a jakie znikną, a także jak się na te zmiany przygotować.

Ciesiołkiewicz, Micińska i Radwan o tym, czy i jak dostosować system edukacyjny do rynku pracy. W ostatniej rozmowie dnia prezes zarządu Fundacji Orange Konrad Ciesiołkiewicz, pedagożka i doradczyni zawodowa Hanna Micińska i prezeska Fundacji Dobrej Edukacji Magdalena Radwan-Röhrenschef porozmawiają o tym, jak uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz osoby zarządzające oświatą przetrwali rok zdalnej edukacji. Cichy będzie dopytywała, jak to doświadczenie uwypukliło niedostatki systemu. Wspólnie się zastanowią, czy to jest dobry punkt startowy do rozmowy o gruntownej reformie szkoły. Rozmówcy zmierzą się też z pytaniami o to, czego, jak oraz kto powinien uczyć w polskiej szkole i poza nią.

Gospodarka

Praca i edukacja

Napisz do autora
dyrektor zarządzający
(+48 22) 436 73 13
a.bobinski@politykainsight.pl
Andrzej Bobiński
PI Alert
08:45
30.09.2022

BFG ratuje Getin Noble Bank przed upadłością

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, kontrolowanego przez Leszka Czarneckiego. Powodem było zagrożenie banku upadłością, brak przesłanek do poprawy sytuacji i stwierdzenie, że takie działania leżą w interesie publicznym. BFG podjął decyzję na podstawie oszacowania firmy Deloitte Advisory, które wykazało, że kapitały własne banku są ujemne i wynoszą -3,6 mld zł. Łącznie kwota przeznaczona na ratowanie banku sięga 10,3 mld zł, z czego 6,9 mld zł pochodzi ze środków BFG, a niecałe 3,5 mld zł z funduszy systemu ochrony banków komercyjnych, założonego przez osiem największych banków w Polsce. Pomoc zakłada utworzenie instytucji pomostowej działającej pod nazwą Velo Bank, w której 51 proc. udziałów obejmie BFG, a 49 proc. system ochrony.

PI Alert
12:20
23.09.2022

PSE ogłaszają okres zagrożenia w systemie energetycznym

Po raz pierwszy w historii Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okres zagrożenia na rynku mocy, który będzie obowiązywał 23 września w godzinach 19-21. Jest to efekt braku wystarczającej nadwyżki mocy w systemie energetycznym, spowodowany awariami elektrowni i niską produkcją energii z farm wiatrowych. W takiej sytuacji elektrownie, które posiadają kontrakty mocowe, są zobowiązane dostarczyć moc do dyspozycji PSE. Ma to wyeliminować ryzyko destabilizacji pracy sieci i blackoutu. Ogłoszenie okresu zagrożenia nie ma wpływu na odbiorców energii, chyba że uczestniczą w rynku mocy jako tzw. jednostki redukcji zapotrzebowania.

Publikacje
Publikacje
Publikacje