Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.wawrzynski@politykainsight.pl | +48 22 456 87 77

Ryzyka i Trendy

Jak zima zmieni unijną politykę klimatyczną

Relacja 2022-10-25
Rosyjska agresja wymusza gruntowne przedefiniowanie polityki energetycznej Unii. Stawką są nie tylko ceny energii i cele klimatyczne, ale też przyszłość europejskiego projektu.

Relacja

Zachmann: kolejne zimy pod względem wyzwań energetycznych będą już lżejsze. W trakcie debaty „Jak zmienić politykę klimatyczną i energetyczną w obliczu wojny”, będącej częścią konferencji Ryzyka i Trendy, Georg Zachmann z brukselskiego think tanku Bruegel stwierdził, że to możliwy scenariusz, pod warunkiem że nastąpią: przebudowa systemu energetycznego, inwestycje w infrastrukturę LNG, zmiany w przemyśle i rozwój efektywności energetycznej. - Musimy dostosować się do nowej rzeczywistości i zachęcać do inwestycji, bez zagłuszania sygnałów cenowych. Inaczej wpadniemy w błędne koło, w którym mała liczba inwestycji przekłada się na wysokie wydatki na wsparcie dla konsumentów energii - powiedział Zachmann. Omawiając koncepcję limitu cen gazu, wyjaśnił, że takiemu rozwiązaniu muszą towarzyszyć unijne umowy dotyczące przepływu surowca. W przeciwnym razie kraje nieimportujące gazu bezpośrednio mogą okazać się nieatrakcyjne dla dostawców i doświadczyć przerw w jego dostawach.

Emilewicz: rynek zawiódł, w kryzysie potrzebujemy więcej państwa. Posłanka i b. MinRoz Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę, że liberalne podejście do energetyki w krajach Europy Zachodniej sprawiło, że rosyjski kapitał mógł bez problemu przejmować infrastrukturę krytyczną, w tym magazyny gazu. Podkreśliła jednak, że między interwencjonizmem a wolnym rynkiem muszą być zachowane proporcje, a mieszanka prywatnego kapitału i działań rządów będzie znakiem szczególnym nadchodzących czasów. Według byłej wicepremier w wyniku kryzysu energetycznego w Polsce znacząco wzrosła społeczna akceptacja dla budowy elektrowni atomowej. - Ta inwestycja musi zostać wykonana i dzisiaj jest na nią najlepszy społeczny moment - powiedziała Emilewicz, podkreślając, że energia jądrowa to obecnie jedyne czyste i zarazem stabilne źródło energii.

Zachmann/Emilewicz: Niemcy stoją przed wyzwaniem przeobrażenia swojej polityki energetycznej. Zarówno Zachmann, jak i Emilewicz odnieśli się do kontrowersyjnego niemieckiego programu walki z kryzysem energetycznym, którego wartość ma sięgnąć ok. 200 mld euro, co według danych Bruegela przekracza łączne koszty walki z kryzysem energetycznym ponoszone przez Wielką Brytanię i Francję. Zachmann podkreślił, że do przetrwania kryzysu niezbędne jest ograniczenie konsumpcji, a niemiecki system subsydiów może osłabić determinację odbiorców końcowych w dążeniu do oszczędzania. Emilewicz przypomniała natomiast, że polityka szybkiej dekarbonizacji przy jednoczesnej akceptacji gazu jako paliwa tranzycyjnego zbankrutowała. Zaakcentowała też potrzebę prowadzenia przez Europę lepiej skoordynowanej polityki energetycznej, aby uniknąć ryzyk związanych z fragmentacją unijnego rynku.

Dubakina: duże firmy widzą szansę w zielonych inwestycjach. Wszyscy paneliści podkreślali rolę inwestycji w OZE i efektywność energetyczną w walce z kryzysem energetycznym. Marina Dubakina, prezeska IKEA Polska, zaznaczyła, że produkcja energii z OZE przez polski oddział szwedzkiego koncernu meblowego przekracza już jej zużycie, a w dłuższej perspektywie IKEA chce dążyć do pełnej niezależności energetycznej. Firma podejmie jeszcze ambitniejsze cele inwestycyjne, jeśli polskie prawo stworzy do tego lepsze warunki, w tym zliberalizuje ustawę wiatrakową (tzw. ustawę 10H). Dubakina zaznaczyła jednak, że inwestycje w obniżanie energochłonności prowadzenia biznesu są dostępne tylko dla wielkich firm; małe mają pod górkę.

Rudzińska-Bluszcz: rośnie rola sądów w kreowaniu polityki klimatycznej. Prezeska Client Earth w Polsce Zuzanna Rudzińska-Bluszcz wskazała, że kryzys energetyczny stał się w mediach tematem numer jeden, spychając agendę transformacji energetycznej na dalszy plan. Zwróciła uwagę, że wysokie ceny energii generują niezadowolenie społeczne, które politycy zagospodarują w nadchodzącej kampanii wyborczej, niesłusznie obarczając winą unijną politykę klimatyczną. Przypomniała też o trwających w Polsce i na świecie sporach sądowych obywateli z państwem ws. braku realizacji przez rządy poszczególnych krajów przyjętych celów klimatycznych. - Skoro władze publiczne nie są w stanie dostosować swoich polityk energetycznych do potrzeby konstytucyjnej ochrony zdrowia i życia, to obywatele mają prawo iść do sądu - stwierdziła.

Współpraca: Robert Tomaszewski

Partnerami konferencji Ryzyka i Trendy 2022 są: Amazon, Deloitte, Grupa Żywiec, IKEA, Janssen, KGHM, Żabka Group, European Council on Foreign Relations, Clean Air Fund.

Napisz do autora
Julia Cydejko
analityczka ds. energetycznych
Julia Cydejko
Napisz do autora
Ryszard Kolasiński
młodszy analityk ds. energetycznych
Ryszard Kolasiński
PI Alert
15:28
11.01.2024

Andrzej Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika.

Jak powiedział prezydent wpływ na tę decyzję miało podjęcie przez obu skazanych strajku głodowego oraz prośba ich małżonek o uwolnienie obu polityków PiS. Wniosek Dudy trafi teraz do ProkGen Adama Bodnara w celu zaopiniowania. Prezydent oczekuje, że Bodnar wstrzyma decyzję o wykonaniu kary jeszcze przed rozpoznaniem wniosku i że niezwłocznie uwolni Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

PI Alert
19:45
09.01.2024

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję

Nastąpiło to w Pałacu Prezydenckim. Zatrzymanie polityków PiS ma związek z prawomocnym wyrokiem sądu z 20 grudnia, w którym zostali oni skazani na dwa lata więzienia za udział w tzw. aferze gruntowej. Chodziło o działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego z 2007 r., które miały na celu skompromitowanie lidera partii Samoobrona Andrzeja Leppera i pozbycie się go z ówczesnego rządu PiS. Kamiński kierował wtedy CBA, a Wąsik był jego zastępcą. Obaj zatrzymani zostaną teraz najprawdopodobniej doprowadzeni do zakładu karnego, w którym zaczną odbywać karę pozbawienia wolności. PiS będzie przedstawiał uwięzienie polityków jako dowód na koniec demokracji w Polsce i krok w kierunku autorytaryzmu.

Publikacje
Publikacje
Publikacje