Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.kisluk@politykainsight.pl | +48 792 073 302

Ranking kancelarii regulacyjnych

Energetyka: Duże sieci pracują dla państwowych koncernów

Ranking 2016-01-29
Branża kancelarii energetycznych zajmuje się głównie zieloną energią i pracą dla państwowych koncernów. Najlepsze działy prawa energetycznego mają duże międzynarodowe sieci.

Wyniki rankingu kancelarii regulacyjnych 2016 PI (Energetyka)

Grupa 1 CMS
Grupa 2 Dentons, Norton Rose, WKB
Grupa 3 Chadbourne & Parke, Allen & Overy, Clifford Chance, DZP

 

Prawnicy od energetyki zajmują się też gazem, węglem i emisjami. Działy energetyczne doradzają przede wszystkim koncernom energetycznym, ale też firmom z branży gazowej i OZE. Kancelarie doradzają przy fuzjach firm energetycznych i budowie instalacji, pomagają w tworzeniu modeli sprzedażowych. Reprezentują biznes w relacjach z administracją, przede wszystkim z Urzędem Regulacji Energetyki oraz MinŚro. Pomagają uzyskać koncesje na wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii, gazu oraz ciepła oraz koncesje na poszukiwanie i wytwarzanie kopalin.

Czasami korzystają z pomocy kolegów z innych działów. Specyfika branży powoduje, że prawnicy z działów energetycznych kancelarii nie są często w stanie samodzielnie świadczyć usługi z innych dziedzin prawa. W praktyce np. transakcje sprzedaży farm wiatraków rzadko odbywają się bez wsparcia prawników z działów M&A kancelarii. Doradzając koncernom energetycznym w ustrukturyzowaniu modeli sprzedaży, działy energetyczne niejednokrotnie korzystają ze wsparcia prawników antymonopolowych. W sporach sądowych z URE w kancelariach najczęściej tworzy się zespoły z udziałem prawników energetycznych i procesowych.

Najwięcej zleceń od państwowych koncernów. Chodzi przede wszystkim o koncerny paliwowe i energetyczne, jak PGE, PGNiG czy Lotos. Tradycyjnie w minionym roku ważnym elementem przychodów kancelarii było doradztwo przy dostosowaniu działalności sprzedażowej do nowych wymogów prawa (np. rozporządzenia REMIT), a także przy zawieraniu i wykonaniu długoterminowych umów zakupu gazu, ropy i węgla. W 2015 r. dużej liczby zleceń dostarczyła kancelariom też branża odnawialnych źródeł energii, w szczególności fundusze private equity inwestujące w energię wiatrową i słoneczną.

W energetyce dominują międzynarodowe sieci. Ponieważ klientami kancelarii energetycznych są przede wszystkim duże koncerny i fundusze private equity, najlepsze działy energetyczne mają międzynarodowe sieci, których prawnicy mogą korzystać ze wsparcia innych działów. Na tle dużych sieci wyróżniają się kancelarie CMS, Dentons oraz Norton Rose. Do najlepszych polskich kancelarii energetycznych należą WKB oraz DZP. Na rynku wyróżnia się też specjalistyczna kancelaria Elżanowski Cherka Wąsowski.

Prawnicy pracowali przy sprzedaży PKP Energetyka i rozbudowie Turowa. Ta pierwsza transakcja sfinalizowana w drugiej połowie 2015 r. była największym przejęciem w energetyce w ciągu ostatniego roku. Funduszowi CVC doradzała kancelaria CMS. Najdroższą inwestycją była z kolei rozbudowa należącej do grupy PGE elektrowni w Turowie. Przetarg wygrało pod koniec pierwszej połowy 2014 r. konsorcjum, w którego skład wchodziła m.in. spółka Tecnicas Reunidas Energia reprezentowana przez kancelarię SK&S. Dla pozostałych uczestników przetargu pracowały m.in. kancelarie Dentons i DZP.

co dalej

W 2016 r. prawnicy od energetyki intensywnie zajmą się aukcjami na dopłaty do produkcji zielonej energii. Możliwa jest też zmiana unijnej dyrektywy w sprawie wspólnego rynku energii, co wymusi dostosowanie działalności spółek do nowego prawa. Szefowie działów energetycznych przede wszystkim patrzą jednak z zainteresowaniem na zmianę obsady zarządów państwowych koncernów energetycznych i paliwowych - nowi menedżerowie mogą zmienić dotychczasowych prawników. 

Napisz do autora
Piotr Semeniuk
b. starszy analityk ds. prawnych
Piotr Semeniuk
PI Alert
11:22
08.04.2020

TrybSpra zamroził Izbę Dyscyplinarną SN

Trybunał uwzględnił wniosek KomEur o zastosowanie środków tymczasowych. Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia działalności ID SN, do której właściwości należały sprawy dyscyplinarne sędziów. W ocenie TrybSpra istnieją poważne wątpliwości co do gwarancji niezależności i bezstronności izby. Decyzja zablokuje funkcjonowanie modelu sądownictwa dyscyplinarnego sędziów wprowadzonego przez PiS. Jeśli rządzący się do niej nie zastosują, w przyszłości Polsce mogą grozić kary finansowe.

PI Alert
22:10
06.04.2020

Sejm uchwalił projekt o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym

Za projektem opowiedziało się 230 posłów, 226 było przeciw. Przeciw zagłosowało m.in. dwóch posłów Porozumienia, dwie posłanki tego ugrupowania wstrzymały się od głosu. Jarosław Gowin nie głosował. W projekcie znalazła się m.in. poprawka o możliwości zmiany terminu wyborów przez marszałek Sejmu, w ramach terminów zgodnych z konstytucją (najpóźniejszy z nich to 17 maja 2020 r.). Od momentu przekazania ustawy do Senatu, izba wyższa ma 30 dni na zajęcie się ustawą. Jeśli zrobi to w najpóźniejszym możliwym terminie, zmiana - po ewentualnym odrzuceniu przez Sejm sprzeciwu Senatu - wejdzie w życie 8 lub 9 maja.

Publikacje
Publikacje
Publikacje