Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.kisluk@politykainsight.pl | +48 792 073 302

Ranking kancelarii regulacyjnych

Konkurencja: W branży nie ma miejsca na kolejny butik

Ranking 2016-01-29
W mijającym roku największym sukcesem kancelarii antymonopolowych była skuteczna obrona przed sądem tzw. kartelu mobilnego. Prawnicy czekają na następcę Adama Jassera.

Wyniki rankingu kancelarii regulacyjnych 2016 PI (Konkurencja)

Grupa 1 Allen & Overy, Linklaters, Dentons, WKB, SK&S
Grupa 2 Clifford Chance
Grupa 3 CMS, Hogan Lovells, Baker & McKenzie, Modzelewska & Paśnik, Centrum Prawa Konkurencji E. Modzelewska-Wąchal, Markiewicz & Sroczyński

 

Prawnicy od prawa konkurencji doradzają wszystkim branżom. Najczęściej świadczą jednak usługi na rzecz firm z sektorów regulowanych i FMCG. W pierwszym przypadku kompetencje sektorowych regulatorów często przenikają się z uprawnieniami UOKiK. Z kolei branża FMCG bardziej niż inne firmy korzysta ze skomplikowanych rozwiązań dystrybucyjno-logistycznych, a jedną z najważniejszych dziedzin prawa konkurencji są regulacje dotyczące dystrybucji. Prawnicy z działów konkurencji czasami doradzają również w zakresie prawa konsumenckiego, a także unijnego prawa pomocy publicznej.

Sieci pracują przy fuzjach, butiki - przy reszcie. Regularnym źródłem zleceń dla prawników antymonopolowych są fuzje i przejęcia. Większość z nich wymaga uzyskania zgody UOKiK, rzadziej KomEur. Na zgłaszaniu fuzji do organów konkurencji zarabiają przede wszystkim duże sieci: praca jest im podzlecana przez kancelaryjne działy M&A. Mniejsze kancelarie koncentrują się na prowadzeniu postępowań administracyjnych przez UOKiK i szkoleniach wewnątrz firm. Ostatnio zaczęły też reprezentować spółki przeciwko konkurentom w sądowych procesach odszkodowawczych o naruszenia prawa konkurencji.

Stawki za przeprowadzenie fuzji przez UOKiK nie są najwyższe. Wahają się od kilku tysięcy w małych kancelariach do kilkudziesięciu w dużych sieciach. Poza fuzjami prawnicy od konkurencji zarabiają przede wszystkim na doradzaniu w zakresie compliance: mówią firmom, jakie mogą stosować rabaty czy jak kontrolować dystrybutorów. Prowadzone postępowania o naruszenie prawa konkurencji przez UOKiK, a także sądowe spory z UOKiK lub konkurentami mogą być dla kancelarii intratne, ale tych o duże pieniądze jest w roku najwyżej kilkanaście.

Rynek prawników antymonopolowych uległ rozdrobnieniu. Do końca lat 90. prawem konkurencji zajmowały się przede wszystkim obecne w Warszawie międzynarodowe sieci - korzystały przede wszystkim z know-how brukselskich i londyńskich oddziałów. Z czasem na rynku zaczęły się pojawiać mniejsze butikowe kancelarie, zakładane najczęściej przez prawników z doświadczeniem z UOKiK, np. krakowska kancelaria Markiewicz Sroczyński. W 2013 r. powstał kolejny antymonopolowy butik: kancelaria Modzelewska & Paśnik, a w 2014 r. była prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel utworzyła wraz z Dorothy Hansberry-Bieguńską kancelarię Hansberry Tomkiel.

Prawnicy obronili tzw. kartel mobilny. Jeśli chodzi o największe fuzje, Linklaters doradzało PZU w przejęciu Link4, a SK&S grupie Eurocash w przejęciu 11 hurtowni tytoniowych Kolportera - na obie transakcje UOKiK wydał zgodę w drugiej połowie 2014 r. W czerwcu 2015 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w głośniej sprawie rzekomego kartelu operatorów komórkowych uchylił decyzję Prezesa UOKiK nakładającego na operatorów wielomilionową karę. Wyrok był sukcesem czterech kancelarii reprezentujących operatorów: Allen & Overy, CMS, Modzelewska & Paśnik oraz SPCG.

co dalej

Większość prawników antymonopolowych żałuje odejścia Adama Jassera ze stanowiska szefa UOKiK. Jasser był otwarty na kontakt z kancelariami i konsultował z nimi zmiany w prawie „pilotowane” przez Urząd. Jego następca zajmie się być może nową kategorią spraw, np. opłatami półkowymi pobieranymi przez hipermarkety, co może dostarczyć kancelariom dodatkowych zleceń. Wydaje się, że rynek usług kancelarii prawa konkurencji już się nasycił i w Warszawie nie ma miejsce na kolejny antymonopolowy butik.

Artykuł zmieniony 8 lutego 2015 r.

Napisz do autora
Piotr Semeniuk
b. starszy analityk ds. prawnych
Piotr Semeniuk
PI Alert
11:22
08.04.2020

TrybSpra zamroził Izbę Dyscyplinarną SN

Trybunał uwzględnił wniosek KomEur o zastosowanie środków tymczasowych. Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia działalności ID SN, do której właściwości należały sprawy dyscyplinarne sędziów. W ocenie TrybSpra istnieją poważne wątpliwości co do gwarancji niezależności i bezstronności izby. Decyzja zablokuje funkcjonowanie modelu sądownictwa dyscyplinarnego sędziów wprowadzonego przez PiS. Jeśli rządzący się do niej nie zastosują, w przyszłości Polsce mogą grozić kary finansowe.

PI Alert
22:10
06.04.2020

Sejm uchwalił projekt o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym

Za projektem opowiedziało się 230 posłów, 226 było przeciw. Przeciw zagłosowało m.in. dwóch posłów Porozumienia, dwie posłanki tego ugrupowania wstrzymały się od głosu. Jarosław Gowin nie głosował. W projekcie znalazła się m.in. poprawka o możliwości zmiany terminu wyborów przez marszałek Sejmu, w ramach terminów zgodnych z konstytucją (najpóźniejszy z nich to 17 maja 2020 r.). Od momentu przekazania ustawy do Senatu, izba wyższa ma 30 dni na zajęcie się ustawą. Jeśli zrobi to w najpóźniejszym możliwym terminie, zmiana - po ewentualnym odrzuceniu przez Sejm sprzeciwu Senatu - wejdzie w życie 8 lub 9 maja.

Publikacje
Publikacje
Publikacje