Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.kisluk@politykainsight.pl | +48 792 073 302

Ranking kancelarii regulacyjnych

Bankowość: Magic Circle dominuje też w Polsce

Ranking 2016-01-29
Na rynku prawa bankowego dominują w Polsce kancelarie z Londynu. Wprowadzenie podatku od aktywów bankowych dostarczy prawnikom nowych spraw przed KNF i UOKiK.

Wyniki rankingu kancelarii regulacyjnych 2016 PI (Bankowość)

Grupa 1 Allen & Overy, Clifford Chance, Linklaters
Grupa 2 brak
Grupa 3 Dentons, DZP, Norton Rose, CMS, Baker & McKenzie, FKA, Greenberg Traurig, Weil

 

Prawnicy od prawa bankowego prowadzą sprawy przed KNF. Reprezentują klientów przy zgłaszaniu zmian właścicielskich banków, pomagają też uzyskać zezwolenie na utworzenie banku krajowego lub oddziału banku zagranicznego. W ostatnim czasie doradzają w dostosowaniu działalności banków do nowych regulacji (np. dyrektywy CRD IV lub ustawy o pomocy frankowiczom), w tym wytycznych KNF. Z regulacyjnym prawem bankowym zazębiają się też elementy prawa ubezpieczeniowego (np. przy doradztwie dotyczącym usług bancassurance) i prawa konkurencji (wszczęte przez UOKiK sprawy dotyczące kredytów frankowych).

Regulacją bankową zajmują się małe, wyspecjalizowane zespoły. Eksperci od bankowego prawa regulacyjnego mają kompetencje do doradzania bankom przy finansowaniu fuzji i przejęć, ale prawnicy od finansowania najczęściej nie znają się na sprawach regulacyjnych. Najlepsze i wyspecjalizowane departamenty prawne mają polskie banki (np. PKO BP). Departamenty te w pewnym stopniu konkurują z kancelariami „bankowymi”. W ostatnim czasie bankom w sprawach regulacyjnych zaczęli też doradzać prawnicy z firm konsultingowych tzw. wielkiej czwórki. 

Dużo pracy zlecają odziały zagranicznych banków. Prawnicy zajmujący się bankowym prawem regulacyjnym zarabiają mniej niż prawnicy pracujący przy finansowaniu fuzji i przejęć. W przypadku tych drugich banki udzielające finansowania przerzucają często koszty usług prawnych na strony fuzji. Więcej za doradztwo regulacyjne są w stanie płacić kancelariom banki z kapitałem zagranicznym oraz instytucje, które nie mają w Polsce własnej spółki-córki, a tylko odział – np. Bank of China.

W bankowości najlepsze są duże kancelarie. Ma to związek ze specyfiką klientów, którymi najczęściej są banki i inne duże instytucje finansowe, często powiązane z dużymi sieciami prawniczymi poprzez swoją centralę w Londynie. W Polsce i na świecie znana z doradzania bankom jest kancelaria Allen & Overy. Na rynku wyróżniają się także Clifford Chance, Linklaters i Dentons, który na bieżąco doradza m.in. Bank of China. Z kancelarii butikowych na uwagę zasługuje założona na początku 2015 r. przez prawników z White & Case oraz Kochański Zięba i Partnerzy kancelaria prawna Czabański Gałuszyński i Partnerzy.

Prawnicy pracowali przy fuzji BGŻ i BNP Paribas. Była to największa transakcja sprzedaży w sektorze usług finansowych w Polsce w 2014 r. Wartość aktywów połączonego banku to 60 mld zł. Przy transakcji doradzały m.in. kancelarie DZP i Allen & Overy. Prawnicy z Clifford Chance oraz Weil brali udział w restrukturyzacji długu Polimex-Mostostal S.A. o wartości około 2 mld PLN. Z kolei SK&S na czele z Marcinem Olechowskim doradzała Nordea Bank Polska w związku ze zmianą właściciela oraz połączeniem z bankiem PKO BP. 

co dalej

Na rynku kancelarii doradzających bankom będą dalej dominować polskie biura firm prawniczych z Londynu (tzw. Magic Circle). Planowany przez rząd podatek od aktywów bankowych sam w sobie nie zwiększy znacząco przychodów takich kancelarii - to przede wszystkim wyzwanie dla działów podatkowych i prawnych samych banków. Zewnętrzni prawnicy mogą okazać się przydatni w przypadku reperkusji podatku: zmniejszona rentowność banków wymusi zmiany właścicielskie i ich przeprowadzenie przez KNF, a próba przerzucenia podatku na konsumentów może dostarczyć prawnikom pracy przy ewentualnych postępowaniach wszczynanych przez UOKiK. 

Napisz do autora
Justyna Jawor
b. analityk ds. prawnych
Justyna Jawor
PI Alert
11:22
08.04.2020

TrybSpra zamroził Izbę Dyscyplinarną SN

Trybunał uwzględnił wniosek KomEur o zastosowanie środków tymczasowych. Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia działalności ID SN, do której właściwości należały sprawy dyscyplinarne sędziów. W ocenie TrybSpra istnieją poważne wątpliwości co do gwarancji niezależności i bezstronności izby. Decyzja zablokuje funkcjonowanie modelu sądownictwa dyscyplinarnego sędziów wprowadzonego przez PiS. Jeśli rządzący się do niej nie zastosują, w przyszłości Polsce mogą grozić kary finansowe.

PI Alert
22:10
06.04.2020

Sejm uchwalił projekt o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym

Za projektem opowiedziało się 230 posłów, 226 było przeciw. Przeciw zagłosowało m.in. dwóch posłów Porozumienia, dwie posłanki tego ugrupowania wstrzymały się od głosu. Jarosław Gowin nie głosował. W projekcie znalazła się m.in. poprawka o możliwości zmiany terminu wyborów przez marszałek Sejmu, w ramach terminów zgodnych z konstytucją (najpóźniejszy z nich to 17 maja 2020 r.). Od momentu przekazania ustawy do Senatu, izba wyższa ma 30 dni na zajęcie się ustawą. Jeśli zrobi to w najpóźniejszym możliwym terminie, zmiana - po ewentualnym odrzuceniu przez Sejm sprzeciwu Senatu - wejdzie w życie 8 lub 9 maja.

Publikacje
Publikacje
Publikacje