Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.kisluk@politykainsight.pl | +48 792 073 302

Ranking kancelarii regulacyjnych

Farmacja: Coraz więcej butików

Ranking 2016-01-29
Powstanie kancelarii KRK zmieniło kształt rynku kancelarii farmaceutycznych. Nowy rok upłynie dla niego pod znakiem niepewności co do planów nowej władzy na politykę lekową.

Wyniki rankingu kancelarii regulacyjnych 2016 PI (Farmaceutyka)

Grupa 1 DZP, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Grupa 2 Czyżewscy Legal, Duda Flak Luty, Dentons
Grupa 3 brak

 

Prawnicy farmaceutyczni reprezentują firmy przed regulatorami. Chodzi np. o Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, a także MinZdro czy głównego inspektora farmaceutycznego. W relacjach z resortem zdrowia kancelarie pomagają producentom w uzyskaniu decyzji o refundacji leków, a w kontaktach z GIF wspierają dystrybutorów i hurtowników w uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie hurtowni lekowej. Prawnicy zajmują się też doradztwem compliance, niektórzy potrafią przeprowadzić fuzję czy przejęcie oraz pomóc w opatentowaniu leku, doradzają również sieciom szpitali.

Konkurują z działami prawnymi firm farmaceutycznych. Kancelaryjne działy prawa farmaceutycznego określają się najczęściej mianem działów life sciences, żeby podkreślić, że oferują kompleksowe usługi. Charakterystyczna dla rynku jest duża liczebność i specjalizacja wewnętrznych działów prawnych firm farmaceutycznych – o niektóre zlecenia prawnicy z kancelarii muszą wręcz z nimi konkurować. W dużych kancelariach dla niektórych zleceń tworzy się niekiedy łączone zespoły, w których skład wchodzą np. prawnicy z działów life sciences oraz fuzji i przejęć.

Największe przychody od producentów leków. Bieżące doradztwo biznesowe (compliance) przynosi działom farmaceutycznym kancelarii nieco więcej przychodów niż występowanie przed organami administracyjnymi i sądami. Szczególnie dochodowymi klientami są producenci leków, którzy potrzebują kompleksowego doradztwa – od badań klinicznych, poprzez wytwarzanie i patentowanie leku, aż po jego dystrybucję, marketing i ewentualne objęcie refundacją. Mniej zleceń generuje sektor dystrybucji leków, ale i tam działają bogaci gracze, jak Neuca, Pelion czy Farmacol.

Na rynku działają trzy typy kancelarii. Należą do nich międzynarodowe sieci, duże i średnie polskie kancelarie oraz małe, wyspecjalizowane butiki. Do tej pierwszej grupy należy Dentons – do kancelarii dołączyła niedawno Zofia Ulz, była główny inspektor farmaceutyczny. Do drugiej grupy zalicza się kancelaria DZP oraz Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – ta ostatnia firma została założona w 2014 r. przez prawników, którzy odeszli z warszawskiego biura Bakera. Do ostatniej grupy należą butiki: Czyżewscy, DFL Legal, Food & Pharma Legal oraz kancelaria Kondrat i Partnerzy, zajmująca się przede wszystkim sprawami przed Urzędem Patentowym.

Zlecenia na skutek fuzji GSK/Novartis i eksportu równoległego. W minionym roku jedno z największych zleceń wykonywała DZP: pomagała wdrożyć w Polsce skutki częściowej fuzji z 2014 r. dwóch światowych gigantów lekowych: GlaxoSmithKline i Novartisu. Kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński uczestniczyła w roli ekspertów organizacji INFARMA, zrzeszającej największych zagranicznych producentów leków w pracach sejmowych nad ustawą zakazującą tzw. eksportu równoległego. Innej organizacji branżowej – Izbie Gospodarczej „Farmacja Polska” – doradza kancelaria Czyżewscy.

co dalej

Objęciu władzy przez PiS towarzyszy wiele niepewności zarówno po stronie firm farmaceutycznych, jak i obsługujących je kancelarii. Poza postulatem darmowych leków dla osób powyżej 75. roku życia, PiS nie zapowiedział na razie żadnych konkretnych zmian w polityce lekowej. O pozycję lidera wśród kancelarii farmaceutycznych będą nadal rywalizowały DZP i Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – tej drugiej udało się przejął większość klientów należących dotychczas do Baker & McKenzie. 

Napisz do autora
Piotr Semeniuk
b. starszy analityk ds. prawnych
Piotr Semeniuk
PI Alert
14:00
08.04.2020

RPP po raz kolejny obniża stopy procentowe

W reakcji na pandemię koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopę referencyjną NBP z 1 do 0,5 proc., lombardową z 1,5 do 1 proc., a depozytową z 0,5 do 0 proc. To już druga obniżka stóp w ciągu ostatniego miesiąca: 18 kwietnia RPP ścięła stopę referencyjną z 1,5 do 1 proc. Choć przez decyzję Rady zmniejszą się dochody odsetkowe banków, to pomoże ona firmom i gospodarstwom domowym, ponieważ przyczyni się do obniżenia wysokości rat kredytowych.

PI Alert
11:22
08.04.2020

TrybSpra zamroził Izbę Dyscyplinarną SN

Trybunał uwzględnił wniosek KomEur o zastosowanie środków tymczasowych. Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia działalności ID SN, do której właściwości należały sprawy dyscyplinarne sędziów. W ocenie TrybSpra istnieją poważne wątpliwości co do gwarancji niezależności i bezstronności izby. Decyzja zablokuje funkcjonowanie modelu sądownictwa dyscyplinarnego sędziów wprowadzonego przez PiS. Jeśli rządzący się do niej nie zastosują, w przyszłości Polsce mogą grozić kary finansowe.

Publikacje
Publikacje
Publikacje