Przejdź do:
Zobacz, co robi Polityka Insight Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy.
m.kisluk@politykainsight.pl | +48 792 073 302

Ranking kancelarii regulacyjnych

Telekomunikacja: Wszystkie oczy skierowane na Streżyńską

Ranking 2016-01-29
Kancelarie telekomunikacyjne czekają na działania nowej minister cyfryzacji. Na razie Anna Streżyńska ściągnęła do resortu szefa jednej z czołowych praktyk i snuje plany legislacyjne.

Wyniki rankingu kancelarii regulacyjnych 2016 PI (Telekomunikacja)

Grupa 1 GWW
Grupa 2 Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Wierzbowski Eversheds
Grupa 3 Dentons, Baker & McKenzie, SMM Legal

 

Prawnicy od telekomunikacji prowadzą sprawy przed UKE. Pomagają też w realizacji inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, których przeprowadzenie wymaga przede wszystkim dobrej znajomości tzw. megaustawy uchwalonej w grudniu 2011 r. Kancelarie pomagają ponadto spółkom telekomunikacyjnym w ustrukturyzowaniu sprzedaży zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym: doradzają np. operatorom mobilnym w sprawie treści umów o wzajemnej współpracy.

Zespoły prawa telekomunikacyjnego nie należą do wielkich. Nawet te, które mają najsilniejszą pozycję na rynku, nie przekraczają dziesięciu osób. W dużych kancelariach specjaliści od prawa telekomunikacyjnego często wchodzą w skład szerszych „zespołów TMT” (ang. technology, media, telecommunication) – zajmują się one nie tylko prawem telekomunikacyjnym, także prawem danych osobowych i IT, ponadto doradzają spółkom medialnym. Biorąc pod uwagę całą branżę TMT, międzynarodowe sieci prawnicze (np. kancelaria Bird & Bird) mają pozycję porównywaną z pozycją polskich kancelarii telekomunikacyjnych, a nawet silniejszą.

Największych przychodów dostarczają inwestycje w budowę sieci. Kancelarie reprezentują najczęściej inwestorów (jak Alcatel czy Ericsson), a nawet spółki spoza branży (np. koncerny energetyczne budujące własną infrastrukturę). Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej to skomplikowany proces wymagający najczęściej przygotowania umowy, zgłoszenia joint venture do UOKiK, reprezentowania inwestora w przetargu ogłaszanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, a na koniec zadbania, żeby inwestycja była zgodna z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i megaustawy.

Średnie kancelarie na prowadzeniu. Polskie kancelarie specjalizujące się w prawie telekomunikacyjnym mają silniejszą pozycję niż międzynarodowe sieci. Na rynku dominuje kancelaria GWW. Jej prawnicy doradzają ministerstwom i największym operatorom. W listopadzie 2015 r. partner zarządzający i szef sektora telekomunikacji Piotr Woźny został wiceministrem cyfryzacji w resorcie Anny Streżyńskiej. Na rynku wyróżniają się też kancelarie Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Wierzbowski Eversheds.

Aukcja LTE najgłośniejszą sprawą ostatniego roku. Prawnicy doradzali największym operatorom mobilnym w prowadzonym przez UKE postępowaniu na rezerwację 19 częstotliwści z zakresu 800 MHz. Przy aukcji pracowali m.in. prawnicy z GWW i Traple Konarski Podrecki. Z kolei kancelaria Modzelewska & Paśnik reprezentowała z sukcesem Orange w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie odwołania od decyzji prezesa UKE wyznaczającej Orange jako przedsiębiorcę o znaczącej pozycji na „rynku usługi zakańczania SMS publicznej ruchomej sieci telefonicznej Orange”.

co dalej

W nowym roku prawnicy od telekomunikacji będą uważnie przyglądać się planom legislacyjnym nowego Ministerstwa Cyfryzacji pod kierownictwem Anny Streżyńskiej. Resort znowelizuje megaustawę, by wdrożyć do niej większość przepisów tzw. dyrektywy kosztowej; do polskiego prawa trzeba będzie też wprowadzić dyrektywę o cyberbezpieczeństwie. Na rynku spekuluje się także o możliwości sprzedaży spółki P4, właściciela marki Play – jeżeli dojdzie do transakcji, dostarczy ona zapewne przychodów przynajmniej trzem kancelariom pracującym dla sprzedającego, nowego nabywcy oraz samej spółki. 

Napisz do autora
Justyna Jawor
b. analityk ds. prawnych
Justyna Jawor
PI Alert
14:00
08.04.2020

RPP po raz kolejny obniża stopy procentowe

W reakcji na pandemię koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopę referencyjną NBP z 1 do 0,5 proc., lombardową z 1,5 do 1 proc., a depozytową z 0,5 do 0 proc. To już druga obniżka stóp w ciągu ostatniego miesiąca: 17 marca RPP ścięła stopę referencyjną z 1,5 do 1 proc. Choć przez decyzję Rady zmniejszą się dochody odsetkowe banków, to pomoże ona firmom i gospodarstwom domowym, ponieważ przyczyni się do obniżenia wysokości rat kredytowych.

PI Alert
11:22
08.04.2020

TrybSpra zamroził Izbę Dyscyplinarną SN

Trybunał uwzględnił wniosek KomEur o zastosowanie środków tymczasowych. Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia działalności ID SN, do której właściwości należały sprawy dyscyplinarne sędziów. W ocenie TrybSpra istnieją poważne wątpliwości co do gwarancji niezależności i bezstronności izby. Decyzja zablokuje funkcjonowanie modelu sądownictwa dyscyplinarnego sędziów wprowadzonego przez PiS. Jeśli rządzący się do niej nie zastosują, w przyszłości Polsce mogą grozić kary finansowe.

Publikacje
Publikacje
Publikacje